Friday, June 24, 2016

וואס? זיי שטייען אויך דארט? איך וויל נישט מיט זיי אינאיינעם! שוין אהיימקומען

דא רעדט הרב ר' שמואל פריעד, דער באוואוסטער טוען און סאטמארער תלמיד, וועגן א מעשה וואס ער אליין איז עס בייגעשטאנען. דאס יאר איז מסתמא נישט געווען תשכ"ב, עכ"פ איך דענק אז גאלדא איז נישט געווען פרעמיער אין תשכ"ב. דאס איז אלץ "ביסייד די פוינט." וויכטיג איז צו הערן וואס דער סאטמאר רב, "בעל ויואל משה", האט געזאגט, אפילו אז מ'האט זיך געדינגען מיט אים. א הארציקן יישר כח צו אונזער פריינד וועלכע האט אונז אריינגעשיקט דעם קליפ און דערביי מחיה מתים געוועזן דיעזען בלאג.


16 comments:

Unknown said...

Golda Meir became Prime Minister in 1969 ...
Dates are mixed up ...

וואלף בער said...

. ?פריעד: וואס ? זיי שטייען אויך דארט

די בייגילייגטע קליפע דא קאן איך נישט הערן , און ויואל משה וויא סשטייט וועגן די מצות מחאה באריכות רעדט ער נישט דערוועגן, זעהט אויס אסאך אסאך הארבערע עבירות מוחה צי זיין דערויף האט ער געפונן פאר וויכטיג, פאר די נארישע מעשי תעתועים פון פארטיזאנעשי נ"ק מעשים

אברהם יעקב זעליגפעלד said...

עס איז קלאהר א דער סאטמער רב האט נישט גיוואלט קיין בפרהסיא צוזרמענקומפט מיט די אראבער, עס שאדעדט פאר זיין מערכה, אבער בצנעה איז דא הוכחות אז יא, ישמעו ענוים וילמדו דעת

Toen said...

Mr. Fried is not trustworthy to tell you the of the week.
However, about this opinion of the SR, many others have said that the SR wouldn't have anything to do with Arabs...

Zalman leib said...

Fried was about 12 years old at that time. He was born in 1950. The story does not add up.

ש. עלבערג נ.י. יצ"ו said...

די ארגאנאזירטע מחאות פונם סאטמאר רב זענען גיווען מערסטענס אקעגן "גזירות נוראות" אויף חרדים, און מניה וביה אנ אויפקלערונג פאר די וועלט אז מדינת ישראל אוז נישט דער פארטרעטאר פונם כלל ישראל, אין האט קיין רעכט צי רעדן אין איהר נאמען

דער סאטמאר רב האט קיינמאל נישט ארגאנאזירט א עפענטליכע מחאה א קעגען די עקזיטענץ פון די מדינה אליין, וואס אייגענטליך אויף "דעם זעלבסט" איז וואס די אראבער זענען מוחה, און ס'האט קיין שום שייכות צו וואס מיר האבן מוחה גיווען

קוני לעמעלע said...

ציגעלע: איך וויל נישט מיט זיי אינאיינעם! שוין אהיימקומען

? ואת "שעיר החטאת" הדרש-דרש! והנה שרף

רש"י: דרש דרש - שתי דרישות הללו מפני מה נשרף זה?* ומפני מה
**?נאכלו אלו

Circus Tent - הירשל ציג'ס בלאג *

Blogs he follows:

** A Yiddishe Kup.......
Circus Tent - הירשל ציג בלאג
Crown Heights News
Emes and Emunah
HaMavdil
Holy Belz
EmpireImros TeHorosIsaac Asimov Rants Letters of Thought Lichtenstein Heritage News at Agudath Israel of America Not Brisker Yeshivish On the Main Line On This And On That - על דא ועל הא Picture Collector Shtetl Vision Stray ThoughtsThe Official Leibele Waldman Site The Partial View the shteebleTiferes Shmuel lakewood Where sled scrawls.בחצרות קדשנו בעלז - פנימי תולדות ושורשים - עצי משפחה

והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם ה' (צפניה ג' י"ב) אמר דוד: "כבשה בין שבעים זאבים" מה יכולה לעשות? ישראל בין שבעים אומות חזקים, מה הם יכולים לעשות? אילולי אתה עומד להם בכל שעה ושעה. -ילקוט שמעוני

גלגל צדק said...

! יושב בשמים ישחק ד' ילעג למו   

NASA’s Spacecraft Juno Begins Orbit Of Jupiter

Five years and hundreds of millions of miles later, Juno is in orbit.

NASA’s solar-powered Juno spacecraft reached Jupiter on July 4, 2016.

בפיוט לרשב"ג הנקרא "כתר מלכות" יש שאומרם בליל יוה"כ, מאת אחד מגדולי ספרד, רבי שלמה אבן גבירול חי בערך שנת ד"א תשפ"ב.

מי ישוחח גדלתך, בהקיפך על "גלגל צדק" גלגל שביעי ובו שבתי בתקופתו, גופו גדול מגוף הארץ אחת ותשעים פעם במדתו, וסובב הגלגל בשלשים שנה במרוצתו, ומעורר "מלחמות" ובזה ושבי ורעב כי כן דתו, ומחריב ארצות "ועוקר מלכיות ברצון המפקיד אותו" לעבוד עבדתו .. עיי"ש

אמר רבי לוי אף גוג ומגוג לעתיד לבא עתיד לומר כן, שוטים היו ראשונים שהיו מתעסקים בעצות על ישראל, ולא היו יודעים שיש להם פטרון בשמים, אני איני עושה כן, אלא בתחילה אני מזדווג "לפטרון שלהם" אמר לו הקב"ה, רשע, לי באת להזדווג, חייך שאני עושה עמך מלחמה... מה כתיב תמן, והיה ה' למלך על כל הארץ. -מד"ר פרשה כז יא

ביום "שיתכסה הכוכב" תזדעזע ארץ הקדושה מ"ה מילין מסביב המקום של בית המקדש... ואז יתגלה המשיח בכל העולם ותנתן לו המלכות. ובני העולם בשעה שיתגלה המשיח יהיו נמצאים בצרה אחר צרה, ושונאי ישראל יתגברו, אז יעורר עליהם רוחו של משיח וישמיד את אדום הרשעה... - זוהר בלק תקב

Sol Fisher said...

Although the years mentioned maybe off and mistakenly given. Rabbi Fried is reliable as anyone when saying his opinion on the Satmar Ruv, he was "there" and proably never mist a beat! while T. was still sucking on something.

yom tov in der vochen said...

yechi adoneini moireini
So this yeat u again taking the kiods to beis hachyim? Lubavitch need a lot of help, yechu adoinei

עכטאר ליטוואק said...

מרדכי ליבוביץ Thursday, June 09, 2016 3:41:00 PM "Jews that left for Israel were saved from the holocaust. "

! דעת תורה
פסק דין מהגה"צ ר' חיים עוזר גרוזזנסקי מווילנא זצ"ל

דר. משה בנו של ר' עקיבא הילדסהיימר ז"ל, חפץ להעביר את ישיבתו/סעמינר לארץ ישראל עם עליית היטלער לשילטון! והגאון ר' חיים עוזר כתב לר' מאיר הילדסהיימר: כי אין זה תיקון רק קילקול גדול לארצינו הקדושה! עיי"ש

מכתב ג' חנוכה תרצ"ד ספר שו"ת אחיעזר מר' חיים עוזר גרוזזנסקי מווילנא זצ"ל ח"ב איגרת רצא

mike tyson, brooklyn said...

פריעד: וואס? זיי שטייען אויך דארט? איך וויל נישט מיט זיי אינאיינעם

Both stories below in the Washington Examiner today, no relations mentioned, Stupidity in plain sight.

Top Stories:

"NYU Palestinian activists blame police shootings on Israel" !¿

http://www.washingtonexaminer.com/nyu-palestinian-activists-blame-police-shootings-on-israel/article/2595968

"Obama to activists: Don't say 'stupid' things"

http://www.washingtonexaminer.com/obama-warns-activists-not-to-say-things-that-are-stupid/article/2596077

C. Halberstadt, Curator said...

fried was born approximately 1946-7

שעפטיל ביילוש said...

מרדכי ליבוביץ Thursday, June 16, 2016 1:44:00 PM
מוסד שהוקם על ידי החזון איש¿ קראת אותו מקום מינות

שמעתי כמה פעמים מפי הגה"ח רא"ח שפיצער ז"ל שבעת שנתמנה להיות דיין בקהילת וויען ביקר אצל מרן שר התורה ר' משה פיינשטיין זצ"ל והדריך לו שאין לחשוש כלל לפסקי מופת הדור החזו"א כיוון שלא שימש ברבנות וד"ל

חבדצקע"ר said...

Sam Kay Tuesday, June 07, 2016 5:13:00 PM

ומנין שכעת התחילה הגאולה האחרונה? זה מפורש בגמרא במסכת סנהדרין (דף צח.): "אמר ר' אבא: אין לך קץ מגולה מזה שנאמר 'ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא'". ומפרש רש"י: 'מגולה מזה' - כשתתן ארץ-ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר
----------------------

רבי מנחם מענדל שניאורסון ז"ל (הרבי מליובאוויטש) התנגד להגדרת מדינת ישראל כאתחלתא דגאולה וראה בכך "משיחיות שקר המביאה לאסונות" במקומות רבים הוא שולל את רעיון ראיית המדינה כאתחלתא דגאולה. במכתב שכתב לרב שלמה יוסף זוין, הוא כותב שהדבר גורם להתרופפות בקיום תורה ומצוות ולדחיית הקץ "הביאור היחידי שנופלים קורבנות בארץ ישראל הוא בגלל ההכרזה של אתחלתא דגאולה" !!! ע"כ

פרופ' ישראל אלדד כתב במאמר ב"ידיעות אחרונות" על ביקורו בחצר הרבי מליובאוויטש: "כאשר ניסיתי להעלות את הנוסחה המקובלת בציונות הדתית שהציונות היא "אתחלתא דגאולה" חל מפנה מפתיע בטון דיבורו, אף הלם באגרופו על השולחן והפטיר: "הרב קוק טעה" וד"ב

btw, when you receive billon's of dollars and technologies from the USA, UJA, and from Germany.. you can grow wheat in the Arizona desert to! even on Mars colonies if needed.

!? רצחת וגם ירשת

חוצפא יסגא said...


אין לך קץ מגולה מזה. סנהדרין צ"ח

פירוש המהרש"א שהכוונה כמ"ש דלעתיד אילנות מוציאין פירות בכל יום, וזה הוי נס גמור ושינוי הטבע, ואין לך קץ מגולה מזה. ע"כ

אבל מה שהוא בטבע כמו בכל העולם שלפי מה שמרבין בנטיעה מתרבין הפירות אין בזה שום סימן לגאולה, אלא אדרבה רובם מהנוטעין נטיעות אינם מקיימים בהם מצות התלויות בארץ גם לא מצות שביעית, המה מרחקין את הגאולה ומטמאין את הארץ בזה