Monday, January 16, 2017

לכבוד מל"ק דעי - העשיל אין מאנטגאמערי, קעמפט פאר מענטשן רעכט - און ענדליכע בילדער

Popperfoto/Getty Images)
71 comments:

Ubet חכם said...

?הירשל, דו לעבסט נאך

? said...

The ones wearing the black hats are black men.

Interesting.

If it was today, would Lubavitchers be there? ;-)

Rabbi Herschel said...


"Our lives begin to end the day we become silent about things that matter" Rev. Martin Luther King Jr.

ישעיהו הנביא: על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה "תמיד לא יחשו" המזכרים את ה' אל דמי לכם

מצודת דוד: "תמיד לא יחשו" - אינם שותקים בשום זמן וכפל הדבר במ"ש "המזכירים את ה'" - כאלו הנביא מזרזם לומר להם אתם "המתאבלים" על ציון להזכיר את המקום על בניינם לא יהא שתיקה לכם אלא "התאבלו" והזכירו את ה'. ע"כ

Jonathan Rieder said...

Jonathan Rieder, sociology professor, Barnard College:

"The Jewish involvement in the march in many ways embodied a very resonant moment in Jewish cultural life in America, as well as a high point of the black-Jewish alliance. A lot of individual Jews felt bad for blacks and felt it was an important thing to support. Groups like the American Jewish Committee and the American Jewish Congress were utterly committed to the march. They saw it as central to being a Jew."

נחמן שרנסקי, הרצליה said...


בואו ונחזיק טובה לראשונים שאלמלא דר. קינג לא היינו זוכים להוד כבודו הרב חד מנהיג בחסד העליון, מחסידי אומות העולם פרעז. ברק אבאמא ירום הודו

Michael Knopf said...

A Jewish prayer for Martin Luther King, Jr. Day, 2017

http://blogs.timesofisrael.com/a-jewish-prayer-for-martin-luther-king-jr-day-2017/

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

זעהט אזוי אויס

מייקל קינג said...

"אני כמעט הגעתי למסקנה שאבן הנגף הגדולה ביותר העומדת מול הכושי במהלכו לקראת חופש איננה הגזענים או הקו קלוקס קלאן אלא האדם הלבן המתון שמאמין בסדר יותר מאשר בצדק, המעדיף שלום שלילי שמהותו היא העדר של מתיחות על שלום חיובי שבו שורר הצדק. אדם שאומר תדיר: "אני מסכים אתך על המטרה שאתה רוצה להשיג אך אני לא מסכים עם דרכך הישירה" אדם שבהתנשאות מאמין כי הוא יכול לקבוע את לוח הזמנים לחירותו של אדם אחר, אדם שחי בתפיסת זמן מהאגדות ומייעץ לכושי להמתין לעונה נוחה יותר". כמו איינער אנ אגודיסט

Tevya said...

זעהט" אזוי אויס"

Are u color blind?

Anonymous said...

I don't get the obsession with heshil, what did he do for yiddishkeit, did u see the rebbe marching, enough of this nonsense

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

nobody's obsessed

יאשע בער ב"פ said...

מגדל עוז שם ה' בו "ירוץ צדיק" ונשגב, זאגט מען ביי די זעקסטע הקפה אין ביהמ"ד נישט אויף מאנטגאמרי גאס

Anonymous said...

In the second to the last picture at the extreme left, the young skinny man in a white coat is none other than the current congressman John Lewis, who has been in the news recently.

-- ZIY

Israel Zvi Judah Schneider said...

אשריך כבוד קדושת אדונינו מורינו ורבינו רבי אברהם יהושע. קדשת שם שמים בעולם כולו. הלכת אני בדרך סבך - ״האוהב ישראל״ מאבטר. נעשית ״ ה״האוהב אדם״. אשריך, אשריך. ממני - ישראל צבי יהודה בן יצחק מאיר ופיגא שני-דר (שניידער
B8411988@gmail.com

פורסט גאמפ said...

! וועכטער קעמפט פאר מענטשן רעכטן

יום רביעי, 18 בינואר 2017

התוועדות - יום הולדת למלאת 70 שנה להגה״ח הרב מנדל ווכטער שליט״א בנחלת הר חב״ד, מהרב וכטער מספר כעת שהוא רק בן 40 כי חיים ללא חסידות זה לא חיים ומימילא השנים שהוא היה בעולם בזה ללא חסידות וללא התקשרות לרבי זה לא חיים

Israel Schneider said...

אשריך אדונינו מורינו ורבינו, אשריך. הלכת בדרך

זקן ממרא said...

Did you recognized him by his חתימת זקן ?

R. Blau said...

רבי אברהם יהושע. קדשת שם שמים בעולם כולו

Is it more kidush hashem, than when moshe ber beck protests with "goyim" togheter against human rights abuses practiced by medinath israel?

Israel Schneider said...

ברוך השם ברצוני לשלוח לכם הוד כבוד רבותי היקרים מאמר בדיחותי. אשלח בעזרתו יתברך, קטע קטע, כי אנני בקי בתפעול של gadget מועיל זה

Israel Schneider said...

Who knows how many Jewish live Grand Rabbi - saved. If real חסיד׳שע יידין מיט בארד און פיאות would have been there in Montgomery - maybe it would have those who were killed in Crown Heights. What did we have to lose??? Those who hate us - would mot have hated us any less.

Israel Schneider said...

ברוך השם. שלום רב. מי ראה צדיק גמור, כמו ה״אוהב האדם״ -יוצא, והוא לא יצא. . ״רבותי - תסגרו את הספרים וסעו דרומה״. שלום שלום ומבורך.

Israel Schneider said...

Shalom Rav. The ישיבה׳שע חקירה about sturring the sugar in the cup of tea - is ידוע ומפורסם בכל היכלי התורה הקדושה, מאז ומתמיד. שאלתי ובקשתי, where is the first place where this joke is brought? ותו, in how many placea is it brougt. Who has the בקיאות? ודרך על גב, when dis tea come to Europe? At what is the name of the ספר in which it is first mentioned?

דן חם said...

. תיקו

Israel Schneider said...

When is ימות המשיח??? It would seem that if נשמת המשיח entered into the גוף of a צדיק מבית בית דוד, then that is it - happy days are here, and ימות במשיח have begun. Even if he remains completly incognito )בבחינת משיח נסתר), still his agents are busy working feverishly at קיבוץ גליות, בנין בית המקדש etcetra, without even being aware that they are משיח׳s שליחים. This is what Rebbe means, I think, when he talks about ״מלכות בא תכסיא״.

Israel Schneider said...

So, in my humble opinion (maybe not so humble, I have to work on myself, after all - I am a litvesher) , when Rebbe Nachman talks about ״מלכות באתכסיא״, he is talking about himself. He is saying that in his time ״ימות המשיח״ -have arrived, even though nobody realizes it yet. When exactly, I would guess in 5568, when ״ספר לקוטי מוהר״
ן״ was first published. Then the Rebbe said openly that the printing of his "ספר״ - was "אתחלתא דגאולה״״. Noq a חב״דניק can say the same thing about the ״רבי ממ״ש״. That is perfectly fine. The proof - is in the pudding. Eventualy, the "משיח נסתר״ - has to becme the "משיח מפורסם״. Because there is a "מצוה״ of "שום תשים עליך מלך״ and the real "משיח״ - has to be annointed. Whether it will be "רבי נחמן״ or "רבי מנחם״״ or both, hopefully we will live to see. "יח י אדונינו מורינו רבינו - מלך המשיח לעולם ועד.

Anonymous said...

What tea joke

Moshe Ber B. said...

Protesting Trump on Shabbat!

For the many rabbinical students who joined a group of Jewish marchers that walked downtown en masse from Congregation B’nai Jeshurun on West 88th Street to join the main protest on East 42nd Street, marching took special preparations.

-- rabbinical students at the left-wing Modern Orthodox seminary Yeshiva Chovevei Torah, emptied their pockets before the march, as the route would take them outside of the bounds of the uptown Manhattan eruv, within which observant Jews are permitted to carry things on the sabbath.

They left their keys at synagogue and ate an early lunch. They carried no signs. Instead, Berman said, they were singing.

Berman acknowledged that being around Jews who were choosing to break the Sabbath made him uncomfortable. But he said he felt it was still important to be there. (This reporter stepped away from Berman and Laurentz before taking notes on their comments.)

Other observant Jews did carry signs. Maya Zinkow, a JTS rabbinical student, said that she would either turn around at 57th Street, where the eruv ends, or convert her sign into a sort of necklace. It would be a “game time decision,” she said. At 65th Street, she had not yet made the call. Josh Nathan-Kazis

Israel Schneider said...

Recenly, I read about a chemicl that is found in the body, called Oxytocin. This chemicl is connects to עניני מין. I thought that perhaps when Rebbe Nachman talks in

Israel Schneider said...

Rebbe Nachman in ספר לקוטי מוהר״ן - תנינא, סימן פג׳ about "גוף קדוש מגן עדן״. Maybe Rebbe Nahman is saying that the צדיק through his עבודה purifies his גוף of the chemical Oxytocin, and so has no תאווה.

Israel Schneider said...

In other words, Oxytocin - is the זוהמא that the נחש put into חוה after the חטא. So if science could find a qay to cleanse our bodies of Oxytocin it be "קדושים תהיו. There is a קושיא here. We know that דג - symbilizes the צדיק. Yet the עור of the דג is פסול for a ספר תורה, because the זוהמא cannot be remived.

Israel Schneider said...

לכאורה, if the דג is the צדיק, there should be no זוהמא. Another קושיא, we know ציצית is תיקון הברית which is רחמנות, so how can תכלת be made from חלזון, which is a cannibal (accoding to אפרת) ?

Israel Schneider said...

Maybe, the answer is, that there is the צדיק, but there is also the anti-צדיק. The צדיק - is משה רבינו, yhe anti-צדיק - is קרח. קרח wears a טלת שכולה תכלת, because je is a cannibal. Becuse of the ערבוב caused by the חטא - today the דג has זוהמא and the חלזון is a cannibal. If we will be זוכה and get "גוף קדוש מגן עגן״ - then the דגwill not have זוהמא and the חלזון will have רחמנות, אמן ןאמן.

Israel Schneider said...

It could be the reasin the ארי says that today there is no תכלת - is that today weare not on the level to beמתקן the canninbalism.

Moshe Ber Back? said...

Protesting on Shabbat!

"For the many rabbinical students who joined a group of Jewish marchers that walked downtown en masse from Congregation B’nai Jeshurun on West 88th Street to join the main protest on East 42nd Street, marching took special preparations.

-- rabbinical students at the left-wing Modern Orthodox seminary Yeshiva Chovevei Torah, emptied their pockets before the march, as the route would take them outside of the bounds of the uptown Manhattan eruv, within which observant Jews are permitted to carry things on the sabbath.

They left their keys at synagogue and ate an early lunch. They carried no signs. Instead, Berman said, they were singing.

Berman acknowledged that being around Jews who were choosing to break the Sabbath made him uncomfortable. But he said he felt it was still important to be there. (This reporter stepped away from Berman and Laurentz before taking notes on their comments.)

Other observant Jews did carry signs. Maya Zinkow, a JTS rabbinical student, said that she would either turn around at 57th Street, where the eruv ends, or convert her sign into a sort of necklace. It would be a “game time decision,” she said. At 65th Street, she had not yet made the call."

Moshe Ber Back? said...

!? אפי' לא באו אלא על עסקי תבן וקש יוצאין עליהן

Israel Schneider said...

Oxytocin - is sometimes injected into women givibg birth. This is "בעצב תלדי״. The ״עצב״ is the זוהמא. The baby is craeted with the "ah, ah, ah caused by the realse of Oxytocin. In the end - its the pain of childbirth, the deprsssin which follows. The "oy, oy, oy" - also caused by Oxytocin release. יהי רצון שנזכה לקדושת ישראל בשלימות, אמן ואמן.

הק' יעב"ץ said...

כיה"ר ברוך ה' לעולם אמן ואמן

אימפארטירטע שנוט ווארא גישעפט said...

ישראל שניידר שנייד שטוקער פון די זוהמא א וויא אין די קרויט אריין

Dr. Burstein MD said...

Schneider:the deprsssin which follows. The "oy, oy, oy"

15 seperate tweeks of outbursts by you between 2 and 5 AM suggests that you are desperate for help! Call someone.

סIsael schneider said...

B"H
I will write the tea joke my updated version. The yesiva boys were חוקר 2 חקירות. חקירה #1 what makes the rea sweet, the sugar or the stirring??? If you say the stirring, that the קשיא is so way do we need the sugar at all??? לכאורה, it is בל תשחית to סתם theow sufar into a hot glass of water. The תירוץ is, that some ישיבה בחורים are very nervous, therefore they stir the tea 64 times. This causes ביטול תורה דרבים. Since, there are other בחורים are waiting in line to make themseves a cup of tea. So many years ago a גלוגר ראש ישיבה was מתקן a תקנה, ולא יעבור that sugar should be added to every single cup of tea. That way , when the nervous ישיבה בחור sees that the sugar has dissolved - he knows that he has stiurred enough and his tea is sweet. But לעולם it is the stirring that sweetens, not the sugar. Since putting in sugar saves from ביטול תורה דרבים, tger is no בעל תשחית and this whole פלפול us קל להבין.

סIsael schneider said...

The second חקירה was נחקר many centuries later by the descendents of the erlier בחורים. The חקירה is when exactlty qas the first חקירה born??? The מסקנה was that בעל כרחך the first חקירה was born after the time of רש״י. Because בעל כרחך un the time of רש״י - tea ל וגם לא נברא. דאי לא תימא הכי it is a דבר ידוע that רש״י lived in the Chamoagne region of Feance and his פרנסה was making Champagne wne ( Tgat il

סIsael schneider said...

So why was רש״י that little old winemaker me??? Why did he not ell tea??? So we have a ראיה שאין עליה תובה that there was no tea in Europe in רש״יs time. ותו לא מידי.

Israel Schneider said...

In other words, the sugar - isnot an עצם. The sugar is a מקרה. It is only a סימן לדבר. When the sugar desolves - the nervous ישיבב בחור - knows for afact that he had stirred enough. He then takes his cup of tea into the בית משרש and goes back to the גמרא. והמבין - יבין.

Israel Schneider said...

Please do not say that I am stir crazy.

Dr. Burstein MD said...

Thanks for dropping by, you sound much better today, keep up the good work.

Israel Schneider said...

ברוך השם, שלום רב. I think maybe it is not clear when I am serious and when I am joking. So gar every I have written was serious, except the tea joke. From now on only when 5 exclamation points appear !!!!! Am I trying to be funny. The restvof the time - it might be funny to you, but believe or not - I am seriuos. It is true that I am strange. If you find it funny, fine by me. כל טוב וסשורות טובות.

Israel Schneider said...

ברוך השם. שלום רב. !!!!!(I am now trying to be funny. Good luck to me)

ידועה ומפורסמת מחלוקת הפוסקים, האי מנייהי עדיפה, חתיכת בשר שמינה (בהכשר הבד״ץ כמובן(
או בדיחה טובה ??? ויש להבין במאי קמפלגי רבנן??? והנראה לעניות דעתי, בהשקפה ראשונה ,
הוא כזה: בחתיכת בשר שמינה - יש גם חפצא, וגם גברא. החתיכה - היא, היא החפצא. והזולל את חתיכת הבשר - הוא הור הגברא. מה שאין כן בבדיחה. כי, בבדיחה גברא - איתא, אבל חפצא - ליתא )כי - אין בבדיחה ממשות, זה רק מילים).וקיימא לן דחפצא - גברא עדיפי מגברא גרידא . על כן, חתיכה - ידה עלינה על בדיחה

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

is this the Israel Schneider from the videos by Yoshc9? the one with the kaftan and white yarmulke?

Israel Schneider said...

Yeh, it's the same guy. Hi there. Joke continued.!!!!!

Israel Schneider said...

והנה,לכאורה יש לומר, דבה גופא נחלקו. כלומר, דמאן דקאמר חתיכה עדיפה, איהו קסבר דאין בבדיחה ממשות, ועל כן מכיון דבחתיכה איכא תרוויהו , גם חפצא וגם גברא - לה מגיעה כתר א דמלכא. אבל, מאו דקאמר דבדיחה עדיפה, איהו קסבר דהאמת היא שכן יש ממשות בבדיחה, ועל כן גם בבדיחה איתא חפצא. ולא זו אף זו, אדרבה ואדרבה - בבדיחה איתא טפי ממשותממאי דאיתא בחתיכה. וסברתו היא, שהרי, בדיחה - יכולה להתגלגל מאב לבניו, ומרב לתלמידיו משך של שיתא אלפי שתא דעלמא קאי. מה שאין כן - חתיכה. דחתיכה כיון שנאכלת - אינה בעולם כלל, חוץ מקצת שמנונית שנשארת על הידיים.

Rebcharles said...

Schneider'el Tayere

You are a welcome blast of (fill in the blank) to these proceedings.

Ignore the naysayers, Forgive them for they know not of your (fill in the blank) .

Israel Schneider said...

!!!!!ותו, הלוא רבינו הקדוש - העמיד שלושה תנאים , כדי להגיד בדיחה. התנאי הרשוון - שלא יהיה בסדיחה ניבול פה. התנאי השהי - שהבדיחה לא תפגע, חס ושלום באך יהודי . התנאי השלישי - שהבשין לא יתכוון להגיל את עצנו ולהראת את עושר כבוד פיקחותו קבל עם ועדה.

Israel Scneider said...

!!!!! אבל כדי שהחתיכה תהיה כשירה, הלוא בעינן יב׳ בדיקות דסכינא ועוד ועד ועד. ומאן לימא לן דהכל כשורה במיוחד בימינו שכל הזמן מחוברים לכל מיני מילי דשטותא דשכיחי בהאי עלמא טובא, מוזיקא ומב לא ואין שום משהו דמשהו של ישוב הדעת, ואת קאמרת שהכל יצא כשר וישר ,אתמהה???????
על כן בנחלט ניתן לומר דבשיחה גשירה יותר מצויה בשוק מחתיכה כשירה. וממילא אשרי מי שימלא אשפתו עם סדיחה מעלייתא.

קלני מראשי קלני מזרועי said...

וברותי מכם המורדים והפושעים בי (יחזקאל כ, לח) אלו בני תשעה מדות: בני אנוסה בני שנואה בני נדוי בני תמורה בני מורדת בני שכרות בני גרושת הלב בני ערבוביא בני חצופה

Israel Schneider said...

!!!!!ובר מכל דין, הלוא הרבה צמחונים איכא בשוקא, ולדידהו - חתיכת בשר שמינה , גם אם ראויב לעלות כל שולחן שלמה והמלך בשעתו, והבהמה - נשחטה על ידי יהידע בן בניהו, מכל מקום אינס החתיכה ראויה להתכבד. אבל, בדיחה טובה - היט שווה לכל מפש. אמנם, איכא טיפשאי סגי בהי עלמא שאין להם שיג ושיח עם בדיחה, אבל הלכה מפורשת היא, שלא דיברה תורה בטפשים. ותו - לא מידי. ובא לציון גואל עכשיו , עכשיו - אמן ואמן ןאמן.

Israel Schneider said...

!!!!!בהאי ענינא "דאיכא בהאי עלמא טפשאי טובא״ - יציבא האי מילתא בפום רבנן ותלמידייהו ותל מידי תלמידיהוו, בכל אתו ואתר. וז״טפשאי טובא״ - תרתי משמע. דהיינו, מחד גיסא - הרבה, הרבה בכמות. וכנראה - זה נגרם מ מin-breeding שקרה מחמת מרירותא דגלו תא. ומאידך גיסא, טפשות עמוק. עד מאוד, עד דיוטא בתראה דIQ של 0. והוא רחום - יכפר.

Israel Schneider said...

מיט ג-ט׳ס הילף
א וייטץ לכבוד פורים - הבא עלינו וכל ישראל וכל העולם (במיוחד לבני בניו של המן שלומדים תורה בבני ברק בהתמדה רבנ - חיזקו ואימצו(
לחיים ולשלום וללב רכה - אמן ואמן ואמן
!!!!!! !!!!! !!!!!!

דער אמתיר פסק דין

איין מאהל איז גיווען א שניידער׳ל
דער שניידער׳ל - האט גיהאט א גוטער חבר
דער נאמין פון דער שניידער׳ל - איז גיווען שלומיאל
דער נאמין פון דער שניידערל׳ס גוטער חבר
- איז גיווען שמירל
איין מאהל אין עפעס א טאג
האט שלומיאל - געגעבין שמירל
מישטמייניגטי
א שטוך אין טוכיס אריין
האט זיך שמירל איוף שלומיאל
גאר גאר גאר
גיבייזירט
האבין זיי ביידע
גיקומען צו די החלטה
אז זיי וועלין זיך ביידע
אריין גיין צו דיין פון שטעטיל
איהם פרעגיין וואס מען דארף טהען
בכדי צו פארעכטין דער גאנצע ענין
דער דיינא דמתא
האט גיהייסין רב זלמן בר
האבין זיי ביידע דערציילט
וואס האטהיי זיי פאסירט
הערינדיק די מעשה
איז געפאלין
אויף רב זלמן ברניו
א גרויס דביקות
עהר איז גישטאנין
פארדביקיט
זאקס שעה
דער גאנצאר צייט
האבין די צווי חברים
געשאנין לעבן טיש פון דיין
באימה וביראה
ברתת ובזיע
וארכבן דא לדא נקשן
צום סוף
האט רב זלמן בעריניו
געקומען צו זיך
האט ער גיזאגט צו זיי
מיט גרויס עריינסקייט
שטייט אין תורה
עין תחת עין
אוזן תחת אוזן
חוטם תחת חוטם
פה תחת פה
על כן ובכן
פסקינן איך
תחת תחת תחת
לאלתר האט שמריל
גוחטפט א נאדיל
אין א שטארקער שטוך
גיטעהן
אין שלומיאל׳ס טוכיס
והעיר שושן - צהלה ושמחה

Israel Schneider said...

לפני כמאתיים שנה
במנזר בעיירה בשם
דייטשלאד איבער אלס
בסקסוניה התחתונה
בגרמניה
ואותו ספר עוסק במשחק השך
ושם נכתב בסוף הספר
בקוליפון
שמחברו היה
החכםהנסתר

Israel Schneider said...

החכם הנסתר הידוע
רבי שלמזיל דער גרויסר
מעיר חאלם
שבפולניה
תבנא לדיינא
מוכןא

Israel Schneider said...

מוכחא מילתא
דגם חיבורא דילן
איתחבר ליה
על ידי
האי חכימא דיהודאי
איהו נינהו
רבינו שלימזל
הנזכר בסמוך

הסעיף השלישי #
והנה
עברתי על כל כתב היד
בעין דק מן הדק
עד אין נבדק
והכל ברור ובהיר
דברים מאושרים
בפי כל חכמי צרפת לותיר ואשכנש

Israel Schneider said...

צרפת לותיר ואשכנז
מקדמא ומקדמא דקדמא
חוץ מההלכה אחת שמצאתי בדף 591
(כמנין - שכור כלוט)
שלא יכולתי להלמו
כלל ועיקר
שבאותו דף

Israel Schneider said...

יש פיסקא
שמספרו פיסקא 278
(כמנין - אני לא יודע כלום)

Israel Schneider said...

הסעיף

Israel Schneider said...

הסעיף השני:
שבספר כתב יד הנזכר
בעמוד 278
(כמנין - אני לא יודע כלום)
מצאתי פסק דין תמוה
עד מאוד
וזה לשון הספר
אות באות
אף על פי
דקיימא לן
הלכה למעשה
וכן מנהג
כל הקהילות
שבדיעבד
עדות שנאמרה בישיבה
כשירה היא
מכל מקום
אם העד מסר
את עדותו
כשהוא שוכב במיטב

Israel Schneider said...

כשהוא שוכב במיטה
הרי עדותו
בטיל ה ומבוטלת
כחרס הנשבר
עד כאן לשונו
וכאן הבן שואל

Israel Schneider said...

כי, לא התחלתי להבין
איזו גריעותא יכולה להיות
בעדות שנמסרה
כשהעד שוכב במיטה
ולמה מצב של שכיבה
- יותר גרועה ממצב של ישיבה
מאי איכא בנייהי
והלוא, לפעמים העד
חולה או חלש
והוא - אינו מסוגל
לעמוד וללכת
ומביאים אותו לבי דינא במטיתו
ומה רע בזה ואיזה פגם
מצא רבינו שלומיאל
הידוע בביקיאותו
המופלגת בש״ס ופוסקים
ובעמקות נפלאה
בעדות הנזכרת לעיל

הסעיף השלישי/
והנה ענינא דא
תפס את יצר הסקרנות
דאית בי
והתעמקתי בעיון
עצום ונורא
בכל כוחות נפשי ורוחי
בכל יום, משך 10 שעות רצופות
לתקופה של לא פחות
מ1065 יום
(כמנין - משוגע על כל הראש)
ועכשיו באתי
בדחילו ורחימו
להעלות על הכתב בכת הדור
מה שהעליתי במצודתי
בפתרון חידה זו הנעלמת

Israel Schneider said...

הנה, ידועה ומפורסמת
בכל אתר ואתר דעסקי
רבנן ותלמידייהו
בלימוד אורייתא קדישתא
דעל פי דעת
רוב פוסקי ההלכה
קיימא לן לועובדא
חייא וקיימא
דחייב אינש לבסומי
בפוריא - עד דלא ידע
וכמובן בכל קרייז וקרייז מקיימים
מצוה רבתא דא
כל חד לפום מנהגא דילהון
ואית דמחמירין
בהאי מצוותא
עד כדי פיקוח נפש ממש
וכידוע מעשה שהיה
ב770
בכל אופן
למדנו במסכת בבא בתרא
על התקלה האיומה
שיצאה מתחת אותו מלמד ארור
שלימד ״זכר״
עם קמצים
במקום סגולים
ושבשתא - כיון דעל, על
ונראה לי
שכהאי מכשול
אירע ליה
לרבו של רבינו שלומיאל
שלא נדע מתרות
כוונתי שהמלמד שלו לימד אותו לקרות
״פוריא״
עם שוא תחת הר׳
וקמץ תחת הי׳
שפירושו - מיטה
כאשר באמת - צריכים לקרוא
עם פתח
גם תחת הר׳
וגם תחת הי׳

Israel Schneider said...

!!!!! !!!!! !!!!!

וזה היה גירסא דינקותא
של רבינו שלימזל הגדול
והוא בתמימותו כי רבה
שכל איש ישראלי כשר וישר
חייב להשתכר כלוט
כל פעם שהוא נכנס
לשכב על יצועו
והוא באמת קיים צו זה
במסירות עצומה
כל ימי חייו
ומכיון דאיהו הוה
איניש צניעא טובא
אף אחד מן בני ביתו
קרוביו, חבריו ותלמידיו
ידע מהנהגתו המופלאה הזאת
ובאמת , זו היתה הנהגה טובה זאת
שגידלו ורוממו
על כל בני גילו
והוא נעשה על ידי זה
- גדול הדור

Israel Schneider said...

!!!!! !!!!! !!!!!

הסעיף החמישי/
והנה , ביום מן הימים
(זה היה כנראה בסוף ימי אותו צדיק וטהור)
הובא אד

Israel Schneider said...

הובא אדם לפניו
כדי להעיד באיזהו שהוא ענין
ואתו אדם - היה שוכב במיטה
וכאשר העד - מסר עדותו
הוא לא דיבר כל כל טוב
מיד עלב חשד
בלבו של רבינו
אולי אותו עד הוא חסיד נסתר
והוא מקיים כמוהו
כל דבר הכתוב בש״ס
וטף על פי שהוא ראה מעשים הכל יום
שאיןהעולם נזהר דיו
בקיום צו חזל
להשתכר קודם השינה
אולי אותו עד הוא
מהמתחסדים, והוא כן נזהר
על כן אמר רבינו
בפסקנות
שעדותו של אותו עד
לא תתקבל
וכאילו - לא העיד כלל
כי, חשש שאותו עד
לא ידע מאי קאמר
וכי תימא ליבדקיה
ולישאליה
שאילות פשוטות
כדי לראות אם הוא
ניכטער, או לא
אין, הכי נמי
אלא, מעשה שהיה - כך היה
אותו עד
זכרונו לברכה
כאשר אך גמר את עדותו
בתוך כדי דיבור
נפח את נשמתו
והסתלק לבית עולמו
לא תקום פעמיים צרה

Israel Schneider said...

!!!!! !!!!! !!!!!

הסעיף החמישי/
והנה , ביום מן הימים
(זה היה כנראה בסוף ימי אותו צדיק וטהור)
הובא אד