Wednesday, July 4, 2018

בעלזער דאטשע אמאל

הינט דארף דער רב זאל מאכען ימים ושנים זיין נישט פארען קיין די שווייץ זיךאפרוהען, ער האט שוין אן אייגן שטיקל ערד אין טעלז-סטון, אבער אמאל האט מען נאך געדארפט. און מ'האט נאך געקענט. היינט איז שווער. מ'וויל זיך נישט טרעפן מיט די קליינע רבי'לעך אין די שווייץ. פארען קיין וועילס און האבען א גרויסע ווילא ווי דער שוואגער פון וויזשניץ - קליינע באלבעס. פאר בעלז פאסט עס נישט. בלייבט מען אין ארץ און מ'פראוועט מיט א קליינע צאל נאנטע מענטשן.

ושלום על ישראל
14 comments:

Zish Loch Sheldrake said...

The Rebbe in his hay days, he was all spit and vinegar, He once boasted: "chasidisim is drama" and its serves a auseful purpose for the masses, as we'll as for chasidim.

The laughing cow said...

כטוב לב המלך "ביין" במעיני הישועה, לאכט יא דער רבי, אין ווען דע רבי לאכט - לאכן אללע חסידים

PHOTO: "Belzer Rebbe Makes A Surprise Visit To Patients In The Mayanei HaYeshua Hospital Mental Health Center."

https://www.theyeshivaworld.com/news/israel-news/1484774/photos-belzer-rebbe-makes-a-surprise-visit-to-patients-in-the-mayanei-hayeshua-hospital-mental-health-center.html

כוכב דשבי ט said...

בימי חורפי גידענק איך בתקופה ווען מען האט מכתיר גיווען דעם ינוקה'לע "בכתר הנימוסין" דבעלז, איז ארום גיגאנגען א ווערטעל בשעתו כמו ?¿.. דהיינו דער רב"י האט אלטץ "ווערטעל" גיזאגט: ס'וועט נאך קומען א צייט אז מוועט נאך זאגן א דבר בשמי, אין מען וועט זאגן אבער אז ער זאגט אנדערש.. -נורא נוראים

המפענח נעלמים said...

!המעורר ישנים ומקיץ נרדמים

הצרי אין בגלעד אם רפא אין שם כי מדוע לא עלתה ארכת בת עמי. -ירמיהו ח כב

פי' רש"י: "הצרי אין בגלעד" - שהצרי בא משם כמו שנאמר עלי גלעד וקחי צרי (לקמן מה) כלומר וכי לא היו להם אנשים צדיקים ממי ללמוד ויטיבו דרכיהם. "ארוכת" - רפואת (אינפלאשטר"א בלע"ז)י

מלבי"ם: "(תשובת ה'), הצרי", וכי היו שבט יהודה צריכים לרפואתם סמים ותרופות מארץ מרחקים, הלא "הצרי", שבו ירפאו "נמצא בגלעד" ששם מקום הצרי, וכן "הרופא" המסדר איך יקחו את הצרי ואיך ירפאו בו ג"כ "נמצא שם", וא"כ "מדוע לא עלתה ארוכת בת עמי?" ר"ל הלא רפואת העם תלוי בשייטיבו מעשיהם וישובו ללכת בתורת ה' ובקרבם נמצא בין התורה והמצוה שנתתי לפניהם שהוא הצרי, בין הנביאים והחכמים המישרים ומלמדים אותם דרכי ה' שהוא הרופא, ומדוע לא נרפאו? וא"כ הם עצמם אשמים בדבר, שלא אבו להרפא מחלים!. דוק ותשכח

ובגמ': כד רגיז רעיא על ענא - עביד לנגדא סמותא. פי' לעז המושכת מנקר עיניה, ונכשלת ונופלת בבורות, והעדר אחריה - כך כשהמקום נפרע משונאי ישראל - ממנה להן פרנסים שאינן מהוגנין. -ב"ק דף נב

Anonymous said...

He’s pushit embarrassed to act l8ke his contemporaries. It’s almost hard to find a rebbe a Talmud chochim and gadol in our times.

elish the gevir said...

am I seeing correct
in the last picture he is the baal agulah?

וינגעו בכבודת said...

ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו בכבד"ת ויאמר -- אנוסה מפני ישראל

על דבר זה נכשלו רבים ונאבדו. ירבעם בן נבט לא נטרד מעולם הבא "אלא בעבור הכבוד". הוא מה שאמרו חז"ל שתפסו הקב"ה בבגדו ואמר לו: חזור בך! ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אמר לו: מי בראש. אמר לו: בן ישי בראש. אמר לו: אי הכי לא בעינא. -מסילת ישרים פרק יא

ghost writer said...

where are all the smart aleck's psydonims who like to comment here on anything and everything.

Shmeryl said...

באטשעס!

master of ceremonies said...

The rebbes נפול תפול moment:
https://youtu.be/GnFpitSATF4

gevar alem said...

The minkatcher ruv z"l went for a walk once shabat afternoon and met a chevra mann walking with his dog, the MR asked the yid, is this [the dog] your gabai? he answered; No he's the Rebbe, I'm the gabai.

It's hard to figure out in this photo, who's doing what, the Rebbe between the ferd, I see more ferd than rebbe here, where those one start and the other end?idk.

שמעו דברי said...

ווען דער בעלזער איז גיווען אין אמעריקא, האט ער גילאזט וויסען קיין יוניאן סיטי רבי אז ער קומט איהם באזיכען, פרעגט די רבי: פארוואס קומט ער עפעס צי מיר? [והמ"י..], זאגט דער רבי צום זוהן זיינע זאל לעבען; זעהסטו, אז וועסט נישט לערנען וועסטו אויסקוקען אוויא ער.. כך שמעת

רב הכולל said...

דברי התעוררות של האדמו"ר המהרי"ד מבעלז ז"ל לפני תפלת כל נדרי כללו משפט אחד! בלבד: "שאסור להתחבר עם הציונים והמזרחים וכל כת דילהון". ע"כ
-ירחון קול ישראל ח' סיון תרפ"ח

!המברך יבורך said...

הרבנית מבעלזא שתחי' -פֶמִינִיסט- מתכבדת במצוה טאנץ לעלות ולברך

https://www.bshch120.com/wp-content/uploads/2018/08/WhatsApp-Video-2018-08-01-at-11.51.44-AM.mp4

https://www.bshch120.com/wp-content/uploads/2018/08/WhatsApp-Video-2018-08-01-at-12.15.49-PM.mp4