Monday, January 20, 2014

וַיֹּאמֶר נָקֵל מִהְיוֹתְךָ לִי עֶבֶד לְהָקִים אֶת שִׁבְטֵי יַעֲקֹב וּנְצוּרֵי יִשְׂרָאֵל לְהָשִׁיב וּנְתַתִּיךָ לְאוֹר גּוֹיִם לִהְיוֹת יְשׁוּעָתִי עַד קְצֵה הָאָרֶץ – ישעיהו מ"ט ו(Wiki)

25 comments:

Not a Harry said...

Ajh was a Chad bdora in Baal tashchis of a rebbish kind and a frum yid. YU had no shteller for him so he slid and slipped all the way to the bottom, nebach.

schneur said...

1. Wow ! don't blame YU for ALL of Judaism's problems. AJH came to the US to HUCA in Cincinatti. They brought him here. Even in Germany and Poland he was affiliated with Reform(Hochshule ) and secular Jewish academies. He had no affiliation in Germany or Poland with Orthodox Judaism. After HUCA he wanted to go to JTS .
Actually at YU he would have to teach and teach people who knew texts and Hebrew, not abstract Midrashic and Aggadic concepts.
Heschel was an observant Jew although I never heard him say or did he write that he was an Orthodox JEw.
The rebbe in a letter to Prof Velvel Greene or Dr. Paul Rosenbaum of Teachers College calls AJH a frum person. Good enough for me.
Next this picture is misleading as AJH showed up for the end of this march and the photo ops. He di not march the whole length as did other Jewish clerics
AJH was a complex person a Banshak a philosopher a publicist a shtikel a showman . He was very astute and his book in YIDDISH on the Kotzker is fantastic His speech in YIDDISH about East European Jewry of about 25 pages is a major statement of what it was all about.
Yet in later years he was more interested in Ecumenism with the Catholic Church and the civil rights movement.
Like other Jewish leaders of the time he was a very complicated person .
The late Skverer Rebbe of BP told me that after his marriage he lost contact with his original svivah. Although I gather his relatives were still in touch with him

Velvel M said...

schneur
" He was very astute and his book in YIDDISH on the Kotzker is fantastic"
it is a beautifully written book, he writes that he still hung around some old kotzker chasidim, but too many things are interpreted the wrong way, as the differences in Hashkofa of Izhbitza and Kotzk.

Yaptchik said...

an apter einikl.

iVelt user said...

מציבת העשיל:
http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.php?p=255450#p255450

עם גיסו האדמו"ר מבאיאן וש"ב האדמו"ר מקאפישניץ:
http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.php?p=264799#p264799

Velvel M said...

schneur

I remember seeing years ago a article of Heshel very well researched on Reb Brech Kosover, he had some manuscripts of Reb Pinchas Koritzer and others,
I wonder where it is today ? maybe by his daughter.

a yid said...

schneur

where can we find the book and the speech, both in yiddish, that you mentioned

a dank

Not a Harry said...

His relatives tried getting him in to YU...

Esplanade said...

AJ Heschel on Kotzk at the 50th anniversary of the Jewish Public Library Montreal - Oct 11,1964

https://archive.org/details/JewishPublicLibrarys50thJubileePart2october11th1964WithAbraham

Kotzk/Montreal - Oct 11,1964

Selma - Mar 25,1965

Anonymous said...

I'm a day behind in Rambam. But maybe someone here could explain how Rambam would view today's Kolel lifestyle? י. כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה הרי זה חלל את השם ובזה את התורה וכבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא לפי שאסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה אמרו חכמים כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם ועוד צוו ואמרו אל תעשם עטרה להתגדל בהן ולא קרדום לחפור בהן ועוד צוו ואמרו אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עון וסוף אדם זה שיהא מלסטם את הבריות:

not a harry said...

shoite ainer. YOU embody why Rav Shach ztzvk"l was apposed to your reading rambam like you do tanya. did you learn the whole perek, or just one din? did you learn all the nosei keilim, any? by your sinas talmid chochom question, i can tell you didnt.

you are motzi laz on all talmisei hakollelim, chabad included. do you kmow how much the average kollel pays? do you realize that it is almost impossible for anyone to live off of a kollel stipend. which means that virtually everyone in kolel is eather eating kest, or more likely, doing something on the side to make a couple bucks and is learning torah mitoch hadchak. kan shevet levi bist du nisht! afra lepumach! mai ahanu lei rabonon yid. go have a talk with your mashpia, if you have one.

dovy said...

anon, the Rambam himself was a kolel yungerman most of his life and was supported by his brother.

nah said...

moiche!

Ben Eliezer said...

Really? Where's your mokor to that? I haven't gone thru his toldos recently, but it's only mistaber that he got paid (and/or definitely royalties) for serving as a Dr, especially to the Sultan's court?

He may not have charged for general advice, but I'm sure compensation came in the medical dept.

Anonymous said...

Will all do respect, all I did was ask a simple question. I am trying to understand something, and you don't need to ridicule me. I also learned where Rambam writes not to be embarrassed if you don't understand, but to keep asking.

Rambam was not Misparnes Min Hatzdokoh? Firstly, my understanding is that he was a silent partner in his brother's business. Second, even if he wasn't, I don't think Rambam is negating a Yisochor-Zevulun agreement, but dependence on Tzedakah. Finally, the lifestyle of Kolel people that I've seen - though certainly not lavish - is well beyond what Rambam suggests for successful Limud Hatorah.

In other words: What is the basis for learning Torah while making yourself dependent on Tzedakah?

(Historically, Talmidei Chachomim worked, or their wives worked, no?)

Not a Harry said...


(Historically, Talmidei Chachomim worked, or their wives worked, no?)

As they do today.

Who gives tzedaka to yungeleit? Who do you know that just lives off tzedaka? You sound jealous

Not a Harry said...

Where can I sign up for your kollel.

Is your issue that you don't fargin yungeleit not to have to struggle and be poverty stricken as they once did?

dovy said...

The Rambam only was a doctor at the end of his life when he went to Egypt. He writes in his famous letter tht his brother supported him.
anon, you are so silly you deserve a knip on the bekel. which yungaleit in America get tzedaka from anybody? which yungaleit live "lavishly"? cut it out you cut-up.

Anonymous said...

Dovy, thanks for the knip.

I said NOT lavish but well beyond "pas bemelach". Every day there are appeals to support Kollel Yungeleit etc.I am asking simply how this fits with the Rambam. Believe me, I Fargin fully their olam hazeh and olam habo. But what is the source in Torah for thousands of people (here or in Israel) to be learning full time, and relying on Tzedakah?

Anonymous said...

The Rambam at the end of Hilchos yovel Ushmitah states that anyone can take on the job of Bais Levi ie Kohanim and leviim to study Torah and be supported by the klal

Ask your Rav said...

Tomchei Shabbos is tzedaka, a kollel is talmud Torah.

leo said...

anon that quoted RMBM, please see kesef mishneh there

Anonymous said...

LEO

There is no Kesef Mishne on Hilchos Yovel V'Shmita 13;13

Anonymous said...

Leo, I looked. It's a very long Kesef Mishna, and in small Rashi letters. Could you summarize for us?

C.E. said...

https://archive.org/details/JewishPublicLibrarys50thJubileePart2october11th1964WithAbraham