Wednesday, July 9, 2014

פרסום ראשון! מכתב שנשלח להאדמו"ר ר' אהרן טייטלבוים מ'סאטמאר שליט"א

מכתב שנשלח להאדמו"ר ר' אהרן ט"ב מסאטמאר אחרי ש"הספיד" את שלשת הבחורים הי"ד בישיבת תורה ויראה ד'סאטמאר מיד אחרי שנמצאו  והאשים את הוריהם במותם - היל"ת - בזה שגרו במקום או ששלחו אותם למקום סכנה ללמוד בישיבה. למען השלום בחרנו לא להציג את החתימה כאן - ואתכם הסליחה

here it is! EXCLUSIVELY ON CIRCUS TENT!!!!


Box.com link

ימי אבל של אחינו הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו, שנהרגו עקד"ה ע"י רוצחים ארורים ישמעאלים, הי"ד

לכבוד האדמו"ר  רבי אהרן טייטלבוים אבד"ק סאטמער שליט"א
הנה הגענו יום עברה יום צרה ומצוקה יום שואה ומשואה יום חושך ואפלה וכבוד מעלתו שליט"א הרצה דברים להבהיר ולהאיר עיננו אך במחילת כבודו עוד הוסיף ענן וערפל. וכבר ניבא צפניה התקוששי וקושו, וחכמינו ז"ל דרשו קשוט עצמך ואח"כ קשוט לאחרים.

כלומר: ילמדינו רבינו; מה שטען היתכן לדור במקום סכנה, הלוא בוויליאמסבורג אך לאחרונה חטפו את ר' מנחם שטארק ז"ל הי"ד. זכור ימות עולם, הרי אבותינו ורבותינו נטלו בידם מקל נדודים להימלט בעוד מועד מאיירופא ארץ הדמים טרם פלישת האויב. ובאמת הורי הנהרגים, וכן רבים מהשוכנים במקומות סכנה מחמת דוחק ויוקר מקום דיור בארץ הקודש, הלוואי ידרוש נאה ויקיים יאה לעזור להם לרכוש דירות בקרית ויואל משה בירושלים ובבני ברק.

וכן, מה שטען שההרוג שנמצא בעיר ירושלים יש חשש שיד ישראל באמצע, הלא ידוע לכבודו שישנו חששות שבהריגת ר' יחזקאל ווערצבערגער, שמש ד'סאטמער ז"ל הי' ג"כ יד ישראל באמצע רח"ל. וכמו"כ המכונית שהכה את ר' מ"פ הגבאי, וכו'. וכן מה שטען שענין שלימות הארץ הוא יצה"ר של תאוות ההתנחלות הציונית והלוא כמו"כ ענין "שלימות מלכות סאטמער הבלעדית" שהוא אך ורק תחתיו ולא ג"כ תחת אחיו הוא ג"כ תאוות "התנחלות כוחי ועוצם ידי". אנא להאיר עיננו למען קידוש ה' וכבוד עמו ישראל ולכפר על חילול השם יתברך

הכו"ח למען כבוד יתברך
/חתימה/

:ומענין לענין באותו ענין

 Received via e-mail:

A shaila for the Sakmer Rebbe almost as tough as the 3 Reb Tanchums:

He is very fond of soundbites. One of them was publicized last week. That we are a nation of נרצחים (murdered ) but not רוצחים, (murderers) regarding the Arab boy that was apparently killed by Jewish boys. Did the holy Rebbe get up and condemn the incident that happened in his brother in law's fiefdom a few kilometers from his residence? Did he condemn the whole establishment of Skver for instigating a boy to burn down a house full of yiddishe kinder? Did he keep quiet because it is Sosha's sister's husband? He would rather make a statement that will makes waves universally than messing with his family. What about the story of people very close to him who shall for now remain nameless burning down a home for mothers and newborns (ילד שעשועים)? Is stirring up globally against millions upon millions of אחב"י easier and geshmaker?

Food for thought for the day.

20 comments:

Goles Vi Grois Bisti said...

Gevaldig and to the point

Moshe Volf said...

The Misrochi Rav with a Samech as the Unterlander like to say,Rav Avnarie answered the great Rebbe very good.

Not a Harry said...

The idiot that wrote this is surely bored and looking for things to do. Why not a perek mishnayos? I don't believe whoever wrote this signed their name and put a stamp on it.

Hyman said...

OMG!!!! Thank you so much Tzig for getting ahold of this! Your amazing, how are you the only one that has this?? You have no idea what this means to us!! Actually come to think of it I'm gonna write a letter too. Maybe even a couple of letters. And if you want Il send it to you, and you can have the exclusive on it. Hmmm? Whatta you say? But please don't tell everyone who I am. Its only considered big news when some random nobody writes a letter to a famous person. THATS when people really care. So just leave out my name. In fact Maybe Il even write a letter to the other Satmar Rebbe too. Why not? and while Im at it Il even write the Lubavitcher rebbe, Rav Shach, Prime Minister Bibi, Persident Obama, Bush, Lincoln, and Magic Johnson.
Could you believe it Tzig? This is all gonna be yours. Yours to put on your extremely popular blog!!!

Fred said...

Did you write this yourself, Hershel? You imply that you did.

I hope you didn't. It's really dumb. Regardless of zionism, to compare the dangers of the West Bank to the dangers of Williamsburg is just ridiculous.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

NO, Fred. I write my own thoughts. This was not me.

Anonymous said...

אז דער הינט בילט איז א סימן אז דער שטיין איז געלונגען!

זייער א נער'ישער בריוו, און נאך מער זינלאז פון דיר הירשל עס ארויפצולייגן אויף דיין בלאג, וואס האט ביז היינט געהאלטן א מער פרעסטיזשפולער שטאנד.

לעצם הנידון, קען איינער מדמה זיין רציחת ר' מנחם שטארק הי"ד פאר רויבערישע סיבות צו רציחת שלשת בחורי ישיבות הסדר וואס דער איינציגער סיבה זיי צו הרג'נען איז געווען ווייל די מתנחלים און ישראלים זענען אין קאמפ מיט די ישמעלים ופראים?

קען מען זיין א גרעסערער בהמה ווי דאס צאמשטעלן דאס הרג'נען אן אראבער בתורת נקמה אין א צייט פון מלחמה ווען די געמיטער זענען הייס, צו אן איזאלירטער אינצידענט פון א לעפקא אקעגן משה גבאי?

סתם צו ווארפן זאמד אין די אויג, און דו הירשל גיסט עס נאך א מקום נכבד, אויף ענגליש רופט מען דאס אינטעליזשענס אינסאלטמענט

ודי בזה

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

איין זאך זעה איך: אז דער עולם איז נישט גרייט צו פארענטפערן אדער אפשלאגען די טענה וועגן תאוות ההתנחלות....

"1869 Hungary" said...

http://www.tabletmag.com/jewish-life-and-religion/175306/hungary-pick-salami

While Satmar was cannonizing Yiddish, the Neologgen were cannonizing chazir fressing.

Chochem Hadoir said...

Anon

לעצם הנידון, קען איינער מדמה זיין "רציחת ר' מנחם שטארק הי"ד פאר רויבערישע סיבות צו רציחת שלשת בחורי ישיבות הסדר וואס דער איינציגער סיבה זיי צו הרג'נען איז געווען ווייל די מתנחלים און ישראלים זענען אין קאמפ מיט די ישמעלים ופראים?"
Danger is danger no matter if it it is political, Arab vs.Jew Aroni vs, Zali or money reason

Ezriel Glik said...

Anon
"
קען מען זיין א גרעסערער בהמה ווי דאס צאמשטעלן דאס הרג'נען אן אראבער בתורת נקמה אין א צייט פון מלחמה ווען די געמיטער זענען הייס, צו אן איזאלירטער אינצידענט פון א לעפקא אקעגן משה גבאי?


Did the hot head Lepke try to kill Moshe friedman? is Dead Dead?
Is the Satmar Gaboas a dangerous trade when you deal with hot heads as Glik Einiklech and Lepkes..
It just shows that he tries to put on a show as some passive Quaker, and crying for this boys, he should not cry and should not give his advice.
I am not blaming him too much, he nebech tries to imitate his uncle,in order to fortify his Satmar Rebbe Image, he has to throw some red mead for the herd,
His uncle was working full force for the demise of Israel then crying for its soldiers,
this family has so much audacity, that no other Jew can even fathom.
according to the Aroni weekly leaflet Zkinecho Veyomri Loch (where all the fools write the ugly truth) , his uncle was mad on Nixon for coming to the aid of Israel by the Yom Kipur War, and was delighted when he was forced to resign. The biggest enemy of the divrie yoel would not even concoct such a conspiracy on him, but you have his chasidim reveal it.

Chevra Mishnauos said...

Not a Harry
"The idiot that wrote this is surely bored and looking for things to do. Why not a perek mishnayos? I don't believe whoever wrote this signed their name and put a stamp on it"
the idiot is not the writer of the Letter, who is a laymen pouring out his disgust and pain, r
Rather send a message for a Rebbe a opportunist, who made a farce of us all.
Go get him a leather bound set Mishnayous not Kehoti, but Greenbaums, and let him stick to the sugya of Kuvsoi Zoche Lo

trevish said...

why are you giving musser to a rebbe don't you know his star shines brighter

Ex Libris said...

Pirsum rishon?

Does Biegeleisen 16th Ave have the exclusive on reproductions? How many millions do you expect the opening bid to be at Sotheby's?

Shmuel said...

I see that people quote Rabbi Aviner's response to the SR. Though I agree with his general argument, I take issue with the following point:
We have already been living in Yesha for 40 years and the number of murders that occur there is extremely low. The same is true in all of Eretz Yisrael. We must remember that according to a report of the WHO, World Health Organization, 8 out of 100,000 Israeli citizens are murdered each year. That’s compared with 15 out of 100,000 citizens in France, and 25 out of 100,000 Americans. Therefore, it is more dangerous for the Admor of Satmar, may he live a long and good life, Amen!, to live in America than to live in the “Settlements”!
From a statistical standpoint this argument is wrong:
a) No breakdown is provided as to what number of the 8/100000 were murdered due to terror related incidents in the west bank. Such information can completely change the ratio.
b) A comparison between the potential danger to a Jew residing in the west bank vs. the potential danger to the SR residing in the USA is statistically wrong. Such a comparison ignores the basic fact that the Jew in the WB is targeted, thus he is part of a "high risk" group.
From a halachic standpoint there is surly a difference between the סכ"נ of a targeted murder, versus other types of סכ"נ. I'll quote (אור החיים (בראשית לז,כא:
ויצילהו מידם. פי' לפי שהאדם בעל בחירה ורצון ויכול להרוג מי שלא נתחייב מיתה משא''כ חיות רעות לא יפגעו באדם אם לא יתחייב מיתה לשמים, והוא אומרו ויצילהו מידם פי' מיד הבחירי

CR said...

Are you saying that the urban "gangstas" in Willy are בעלי בחירה but Arabs in יש"ע are חיות רעות? What particular qualitative difference is there between these respective populations that makes you assert such a distinction? You are using that particular quotation to make a point that it was never intended to make.

Also, left unaddressed in all this discussion, is the far more pernicious threat against chassidishe kinder in Willy presented by the growing communities of hipsters and bohemians. They pose no physical danger to be sure but are an immense spiritual threat! Why is that being ignored!?

Hiemishe Lokshen said...

CR
Whatever is done in willy becomes Hielig and Hiemish, since they buy the most G&G long suits in our doir.Imagine if the NYCHA housing (projects ) would of been in any other Yiddish Neighborhood and Jews would utilize it for their cheap shelter, then the shprach would be in Willi , nebach on this Jews who expose their kids to Sedom Veamora, The Beach in Eillat is 1000 times eideler then the projects, ask the kids that lived in Clemente or Whyte place, the corridors are brothels, officially.
But since the Hiemeshe live there it is the norm.
This is thier attitude and obviously their leader is in the same drekk.
Imagine if Barakat would build this projects in Meah sheorim, they would holler in protest for years to come, like years ago with the pool in yerushaliem

litvak of bobroisk said...

I think Rabbi Aviner missed the point of שומר פתאים ה׳. The reason for the heter is not because of the low chances. Something that is done regularly by people with no regard for its danger is דשו בה רבים. Living in the occupied territories for idealistic reasons is done by people who claim to have more important חשבונות than פיקוח נפש. That is not דשו בה רבים even if the chances of death are low.

Yeke of Piyorde said...

Litvak of Bobroisk
according to the Ramban Mitzvas Yishuv Eretz Yisroel is relevant in our era, min hatorah.
So why are you labeling this as Cheshbonois, since when is a Mitzva Cheshbonois?

Litvak of Bobroisk said...

I was talking about the דשו בה רבים. I did not say the חשבונות were wrong. This cannot be considered דשו בה רבים when the people doing it are not ignoring the danger.