Thursday, August 11, 2016

!אהין


מקדש מלך עיר מלוכה
טאטע שענק אונז אביסל מנוחה
ס׳מיר דארט מער ניחא
א דירה סרוחה אונטער דיין שויס מידך הפתוחה

קומו צאו מתוך ההפיכה
אוי! די דאלאר-געטשקע, דער עגל מסיכה
לאמיר קערן א וועלט, לאמיר מאכן א מהפיכה
!גענוג שוין אין קאלומבוס'עס עמ-ריקה וחשיכה

רב לך שבת בעמק הבכא
גענוג גע'בוכה'ט בבכייה ואנחה
גיב זיך א הייב מיט דער גאנצער משפחה
כי שם ציוה השם את הברכה

,והוא יחמול עליך
,נאר אהין גיי איך דא פארשטיי איך
!שוינישט שייך, ירושלים
!פתחי שעריך ובירך בניך

 לכה דודי לקראת כלה
!מ׳פאקט פעק - קומו ונעלה
מיר פליען קיין ציון - בלי שום שאלה
!ברידערלעך אהיים, אהיים שוין אלע

בן יעב״ץ
 גולת עירמונט ע״ש חזון ע״ו

14 comments:

Yin Yang yo-yo said...

We wish you the best of lucks, in becoming the latest happy citizen of the renowned peaceful middle east, please sign up your neighborhood house for sale with one of us, and will drive you and the family free of charge to the airport, with pleasure.

http://m.homes.com/real-estate-agents/monsey-ny/

http://www.zillow.com/monsey-ramapo-ny/#

http://m.trulia.com/NY/Monsey/

Shmiel Kohen said...

Simply gorgeous! Hershal.
Remember when talking about returning to Eretz Yisroel was thee one unifying aspiration from all of Klal Yisroel? Well... those days are long gone. I fully expect some Williamsburg-types to see this as somehow promoting Zionism even though it obviously isn't. Mob mentality doesn't allow for nuanced thinking.

Unknown said...

Wow! Masterpiece should seat itself at the feet of this poem and get a grip on perfection.

Sol Fisher said...

Hirshel you're complaining on trivulizing, the infusion of the "kotel" by some in local ads for financial gain.

Yet it's ok by you to use the natural longings of every jew to return to eretz yisruel with our messiah, and to channel that longings to its anti-thesis the current zionists regime.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

Sol

I guess you see everything with your muddy glasses, eh?

You see anything in the poem about "Zionists" and "regimes?"

sol said...

I guess so, wondering why.

טשירי־בירי־בם said...

רבי חנינא סגן הכהנים אומר, הוי מתפלל בשלומה של מלכות

This nationalists poem is typical "aliyah" propaganda, catered to cheridim, bashing America our and their host country! even in the face of un precedented danger physically and spiritualy living in todays israel. what a Cutzpah! it does not mention the coming of the messiah, or the freedom to practice our religion, the labor in the Holy sanctuary, etc. etc. the author uses a pseudonym to hide his real name, of course..

התנערי מעפר, קומי לבשי בגדי תפארתך, עמי על יד בן ישי בית הלחמי קרבה אל נפשי גאלה

אז איך וועל זינגען: לכה דודי
זאלט איר זינגען: טשירי־בירי־בם

יהודי ולא ציוני said...

! חביבי לכה דודי, יאלא

משרד הקליטה דישראל פרסם בנובמבר 2003, הערכה על פיה כ-750 אלף ישראלים חיים בחו"ל, בעיקר בארצות הברית ובקנדה - כ-12.5% מכלל האוכלוסייה היהודית בישראל. באפריל 2008 העריך המשרד כיכ-700 אלף ישראלים חיים בחו"ל, כאשר ההערכה היא כי מתוכם 450 אלף חיים בארצות הברית ובקנדה. יש אומרים כהיום המספר הוא בכפליים

! .להתראות בבואי בשלום חביבי
meet you at the rebound!

קמצן-בר-קמצן said...

! משום "אהין" וההאן חרבו ירושלים

עשרות ילדים אשכנזים נעלמו ("בראשית") ימי המדינה

תחקיר "הארץ": מעדויות של ניצולי שואה ומשפחותיהם שנאספו בשבועות האחרונים עולה כי ילדים אשכנזים נעלמו באופן שמזכיר את היעלמותם של ילדי תימן. גם להוריהם נאמר שהם מתו, וגם הם לא קיבלו הסברים על סיבת המוות ולא תעודות פטירה. במקרה אחד נדרשו ההורים לרשום את הילד המת במסמכי העלייה. אלה שניסו לשאול קיבלו אותה תשובה: יהיו לכם עוד ילדים

!!! חמירא סכנתא מאיסורא

חזן וקהל said...

! לא תבושי שבת חזון

לכה לכה דודי, יחד כולם הודו.
לקראת כלה, א ישועה פאר אלע,
פני שבת נקבלה.

לא תבושי,
די עדה הקדושה,
וועט זיך מער נישט שעמען.
ולא תכלמי,
לעלם ולעלמי,
ישראל עבד נאמן.
מה תשתוחחי,
ס'וועלן ווערן גלייך,
אלע איינגעבויגענע יידן.
ומה תהמי,
גרייט אייך צו,
מיט פרייליכע געמיטן.
בך יחסו עניי,
אז עס וועט קומען די ישועה.
ונבנתה עיר,
נאך שענער ווי פריער,
עיר על תלה.

והיו למשיסה,
די רשעים די מיסע,
אלע שונאי ישראל.
למשסה שוסיך,
אלע גלייך,
צורייבן מיט א מאהל.
ורחקו כל,
אוועק מיט דעם עול,
הגלות ועול השיעבוד.
מבלעיך,
די וואס בייסן דיך,
וועלן אלע גיין לאיבוד.
ישיש עליך אלקיך,
אלע יידן גלייך.
כמשוש חתן,
פון סעודת לויתן,
חתן על כלה.

ימין ושמאל,
ווי פיין און וואויל,
אז ימין ושמאל תפרוצי.
א שטיקעלע פלאדען,
פון א-ל אדון,
איז אונזער גרעסטע מוצא.
ואת השם,
אין אונזער היים,
תעריצו, וועלן מיר לויבן.
חכמה בינה,
אין די גרעסטע בחינה,
וועלן מיר אלע זיין דערהויבן.
על ידי איש בן פרצי,
שחורה אני, די שווארצע,
על יד איש,
א דערקוויקעניש,
ונשמחה ונגילה.

בואי בשלום,
ס'איז שויז נאר דעם חלום,
בשלום עטרת בעלה.
הייליגע שאף,
שטייט אויף פון שלאף,
וברננה נעלה.
גם ברנה,
מזיו השכינה,
וועלן מיר נהנה זיין אלע.
עתיד כביכול,
לעשות מחול,
בשמחה ובצהלה.
תוך אמוני עם,
מיר וועלן זיך פרייען אלע צוזאם.
בואי, קום,
דריי זיך אום,
צו בואי בשלום.

מיט די שכינה וועלן מיר זיך פרייען,
צו מערב וועלן מיר זיך אויס דרייען,
ליום שכולה. ונזכה לגאולה, ליום שכולה שבת ומנוחה

Leonardo d'Carpan said...


Yavitz, on your decison to become a US expat, let me tell you of some reality. In Airmont/Monsey you face opposition from the school district fiasco, from some reformed jews, "school tuition" board, and maybe new square and some NK people too.

In israel you will face opposition from domestic millions of Palestinians prone to violence, surrounded by hostile states ready for combat.., millions of suicidal ISIS fighters, a region of chaotic failed and almost failed states, 1.6 million muslims worldwide, a world of hostile anti-israelis.

A gov hostile to your way of life, 80% local secular jews who are heretics and hate you openly, a foreign and peculiar israeli non-cultred, culture. all that and your dingy flat, perhaps your unruly children, nagging wife, the local pests.. and your chaotic psych that you will find here with you too.

Please reconsider for the sake of your family don't give up your US passport.. (in case the messiah is not coming as soon as expected). Except if you have a Masada complex, a somewhat similar phenomenon we have here locally with our "trump trumpeters" than all I can say is, Bon Voyage!

Bin there, done that.
Leonardo d'Carpan

chief rabbi of tel-aviv said...

Shmiel Kohen: "Remember when talking about returning to Eretz Yisroel was thee "one unifying aspiration" from all of Klal Yisroel?


"But for Tisha B’Av there is little to no feeling of "communal togetherness" — and perhaps this should be the greatest cause of mourning ..

It is of course widely accepted that the main reason for the nature of sadness on Tisha B’Av is the destruction of the Temple. And herein lies the reality that for many Jews today "the absence of a Temple is not only not a source of mourning, it might even be a source for celebration". Arguing that the practices in the Temple are outdated and even primitive, with the same passion that many are mourning, other Jews are deeply thankful that we have not returned to a time where sacrificial slaughter is the norm". David stav

http://blogs.timesofisrael.com/what-every-jew-can-mourn-on-tisha-bav/

חז"ל אמרו, "כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה".
תענית דף ל', ע"ב

משה פון ניו יארק said...

ביי די ליטווישע איפכא מסתברא חברה איז אין אב וואקאציע מען דרייט זיך אין פרייט זיך וויא אימער, נאר נישטא ביי הירשל'ן

הירצקא פון ראצערפערד said...

משה כ'מיין האסט א טעות, די אנטי יהדות שרייבערלעך וואס לאזן איבער דא זייער ג'מושעכטץ צומאל, זענען אריין גיפאלן אינם "דאס" אריין, ס'איז ווארשיינליך געשטוצט ביים זעלבן "פרוץ" וואס לאזט איבער זיין ריח צומאל ביי בן-שאול, און צומאל ביים "דאס" ני שוין