Tuesday, November 27, 2012

Sholom Ber and Rochel Pewzner arriving at Ellis Island, 1950

הרה"ח ר' שלום דובער בן הרה"ח ר' שמואל הי"ד פעווזנער איז געווען אן איידעם ביי הרה"ח המשפיע ר' ניסן נעמענאוו ע"הכאטש אז רשד"ב האט געהאט פאפירען איז עפעס וואס נישט געווען אין ארדענונג, אזוי אז מען האט אים אפגעהאלטען אינעם "עליס איילאנד" ביז מ'האט עס איינגעארדענט. העומד ביניהם איז מעגליך א אידיש איבערזעצער

 ?וואס וועט דא זיין אין די אמעריקע ער אין א מאמענט פון דביקות און זי טראכט אפשר פון טאטע מאמע אין אייראפע
מיט עטליכע יאר שפעטער איז רשד"ב ע"ה געווארען א שותף מיט ר' מאטל שוסטערמאן ע"ה אין דפוס "עזרא-בלשן" אין ברוקלין. ר' שד"ב איז אוועק בדמי ימיו, אין אייר תשמ"ז, לאזענדיג זיין אלמנה, מרת רחל תחי'.  צווישן זיינע קינדער זענען באקאנט הרה"ח ר' יי"צ (פיטשע) פעווזנער, א משפיע אין ישיבת אהלי תורה אין קראון הייטס, און הרה"ח ר' מנחם מענדל פעווזנער , א שליח און "רב הראשי" אין פערטערבורג, רוסלאנד 

Life Magazine Photos

קטע מתוך זכרונותיו של ר' מרדכי שוסטערמאן ע"ה

פטירתו של שותפי רשד"ב ז"ל

 אודות פטירת שותפי אין ברצוני להרחיב הדיבור. ... ובקיצור — באחד מימי חודש" אייר תשמ"ז קבלנו הזמנה לחתונת קרובתנו רחל רבקה בת הרב משה ז"ל הילדסהיים מקליבלנד. כמובן שהזמנתי כרטיסי טיסה לקליבלנד בעוד מועד. המטוס הי' אמור להמריא בשעות הצהרים, והחתונה היתה צריכה להיות באותו יום לפנות ערב. שותפי רשד"ב ז"ל סבל הרבה שנים מ'אלסער' (אולקוס) והרבה פעמים היו לו התקפים מזה. זמן קט קודם עזבי את ביתי לשדה התעופה, טלפנה לי רחל תחי' — אשת רשד"ב — שתקף אותו כעת ה'אלסער' ואינו יכול ללכת לעבודה לדפוס. אבל כמובן, שלא יכולתי לבטל את הנסיעה לחתונה. הגעתי לקליבלנד לחתונה ובין החופה לסעודה צלצלתי לבית רשד"ב להיוודע משלומו. וענתה לי אשתו כי עדיין אינו מרגיש טוב. למחרת, כאשר חזרתי הביתה לערך בשעה חמש בערב, לא רציתי לטלפן לבית-הדפוס כי השעה דחוקה אז בדפוס כי העובדים נחפזים ללכת הביתה. עדיף שאצלצל אחר בואם הביתה. בשעה 7-8 צלצלתי לבית רשד"ב — ואין עונה! צלצלתי עוה"פ ועוה"פ ואין עונה — הדבר היה מאוד חשוד בעיני וצלצלתי לבית הדפוס. והנה אומרים לי שכבר לאחר המעשה הערה: במחשבתי שאין הוא דבר פשוט כלל וכלל שלא הייתי נוכח בפטירתו כי לא הייתי אפילו בנ.י. ואת הכרטיסים לחתונה הזמנתי לפני זמן רב! אכן בהלוי' השתתפתי — כמובן. ספרו לי שבאותו יום ביקר אצל הרופא שלו, והרופא אמר לו שאין הוא רואה בו שום דבר, ויכול הוא לקחת את הבאס ולנסוע לעבודה — וכך עשה! אך כבואו לביה"ד חש ברע והזעיקו אמבולנס אך הי' כבר מאוחר— תנצב"ה.

See More


14 comments:

moshe moshel said...

אודות פטירת שותפי אין ברצוני להרחיב הדיבור... ...

Didn't they print "ma'ane le'igros"? ...

Amazing historical pictures.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

מענה לאגרות has no printer stated...

moshe moshel said...

Ask your buddies if it was printed by Balshon. If they deny it, I will retract.

moshe moshel said...


Grandchildren

Yabia Omer said...

Moshe Moshel
"Didn't they print "ma'ane le'igros"? ..."
did they do a Issur?

Anonymous said...

In all the old Lubavitcher pictures you see them dressed clean and Neatly with dignity not the Vildkeit and Sloppy Dress of the current times that even appear in the Yeshiva Circles Since when did it Become "Frum" and "Yeshivish" To Not Take Care of Personal Appearance? where did we learn it from the Goyim on the street?

Anonymous said...

i imagine that picture is him davening mincha or maariv

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

where's his gartel?

Anonymous said...

Are they married. Is she wearinga sheitel

lechayim to LIFE said...

These photos are great pieces of art. They speak volumes. Thanks for posting.

Yanover said...

in the original magazine, the caption under the picture where he is by the wall reads the following:

" TOGETHER BUT SEPERATED by their preoccupations, Rachel Pewzner and her husband Schulim wait in a corner of a big noisy room. He has turned his face to the wall and is praying, perhaps for the child his wife will soon have, or perhaps simply for a speedy release from the island. A rabbinical student, Schulim has a scholarship waiting for him at a Brooklyn institute but has been detained because of some irregularity in his papers. He and his wife came from Warsaw, did forced labor in Russia, wandered to Germany and then to France. Hardships have made them look far older than they really are- she is 20, he 21."

-Life Magizine page 127 of November 13th 1950 edition.

Kovner said...

According to urban legend, the printers of Maaneh Leigros asked permisssion from Reb Moshe zt"l before printing that sefer.

brunoy said...

What a Nemenov face!!!!

Anonymous said...

about gartl- must we assume that in ellis island he had his gartl easily available? i don't remember having these "thin" gartlach back then