Friday, November 16, 2012

אף כאן עומד ומשמש

: לאור המצב הנורא בארה"ק תובב"א  

דעם רבינ'ס ווערטער זענען פונקט אזוי נויטיג היינט ווי דעמאלסט. תורה איז א נצחי, און וואס מ'האט גערעדט פאר יענעם עת צרה איז נוגע צו אונז איצט אויכעט. אדאנק דעם "טריפה'נעם" כלי קען מען היינט הערן וואס דער רבי רעדט. ס'איז צו באמערקן אז י"ל אז דער רבי זי"ע זאגט אפשר די זעלבע זאך ווי אסאך פון די אזוי-גערופענע גדולי ישראל זאגען, דהיינו אז מ'דארף זיך שטארקען אין לימוד התורה און קיום המצוות, און פאר די תשב"ר זאגט ער אז "מיט איין פסוק מערער," אבער ס'איז מיט אן אנדערען טעם. דאס ליבשאפט צו אידישע קינדער איז ניכר אין יעדן ווארט און קרעכץ. ס'ווענט זיך אינעם "דעליווערי," ווי מ'זאגט עס, צו מיט ליבשאפט אדער נישט, צו אים איז נוגע מיט אן אמת דאס אז אידישע קינדער זאלען זיך אומקערן צום אויבערשטן, אדער סתם ער איז מוכיח ווייל אזוי געפעלט אים. זאל דער אויבערשטער שומר ומציל זיין אלע אידישע קינדער בכל מקומות מושבותיהם, און בפרט אין ארצנו הקדושה ארץ ישראל, ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, און זאל אינגיכען שיקן די גאולה שלימה ע"י משיח צדקנו, יבא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו במהרה בימינו ממש.

77 comments:

azigra said...

why did he never go to Israel, not even once.

Anonymous said...

You are so krum what is the difference if he went or not

moshe moshel said...

http://moshemoshel72.blogspot.com/2012/11/run-tell-dirshulev-lachim.html

surprise!

moishe said...

to azigra
I don't think the lubavitcher rebbe needs to justify anything to you, and BTW, whats the connection? why didn't you ask "whats the price of rice in china"?

אור לגוים said...

"הלכה פייפן" ובו ו' סעיפים

על מה קסאמים באים? מאימתי נכנסים למקלטים? בכמה אסירי חמאס פודין את השבויים? וכיצד מגיבים על הרג עובדים זרים
קובץ הלכתי הומוריסטי שחובר לרגל המצב

הלכה א': מאימתי נכנסים למקלטים? משיגיע שחר אדום. ר' יוחנן הגלילי אומר: משיכיר בין קטיושה לקסאם. ר' פרס השמעוני אומר: משיבחין ביו קסאם לשמסאם. אמר ר' אולמרט: אני משדרות אני בא, ומעולם לא נפל עלי קסאם. אמרו לו: שוטה שבעולם! לא משדרות אתה בא אלא משדרות רוטשילד...

הלכה ב': תקנו חכמים שלא ייקרא שחר אדום. ואמאי? דההוא זאטוט שנקרא שחר ולבש סודר אדום, ואמריה חבריה דאותו זאטוט: "תראו – שחר אדום", ויזעקו כולם זעקה גדולה ומרה ויקפצו למקלטיהם ולמרחביהם המוגנים ותחת כל משקוף רענן, והעיר שדרות נבוכה. אותה שעה תקנו חכמים שלא ייאמר שחר אדום אלא צבע אדום

הלכה ג': על מה קסאמים באים? על שום עוונות שרינו ויועצינו המתרברבים כי הם מוכנים להידבר עם מי שאינם רוצים לדבר ולעשות הודנא היא הבדיחה עם החמאס. וכל כך למה? משום שהיו שרינו שומעים בעצת יועציהם ומבצעים ספין הוא הגורל, כדי שנשכח מבתי ועד של חכמים החוקרים

הכיצד זה שבלבנון נתן הקב"ה רבים ביד מעטים, חזקים ביד חלשים ופלאזמות בידי לוחמי שטח פרימיטיביים
הלכה ד': תחילה נהגו ישראל עם בוא הקסאם לצאת מבתיהם להיכנס לרכביהם ולנסוע בשיירות לשדרות. משנפלו חללים בשדרות פסקו ישראל מלבוא, והחלו תושבי שדרות לצאת מבתיהם, להיכנס לרכביהם ולנסוע בשיירות אל מחוץ לשדרות. מעשה בר' עקיבא ור' טרפון שהיו נוסעים באוטובוס של גאידמק לאילת, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם: רבותינו הגיע זמן בחירות, ויאמרו להם: הצביעו גאידמק!

הלכה ה': משפונה קטיף וניצח חמאס, החלו מחבלים לקצות בישראל ולשלח בהם את הקסאם. תקנו חכמים: אם נפל קסאם בשטח הפקר - מבליגים. אם נפל בתחום העיר ולא גרם נזקא כלל - שותקים. אם גרם נזקא לממונא – מצקצקים בלשונם. אם נפל קסאם וגרם נזקא לנפשא, הרי שאם קטל נפשא דעובדים זרים או מתנחלים – הרי זה כאילו נפל בשטח ההפקר ולא גרם נזקא כלל, ואם קטל נפשא דבני שדרות – מסכלים באופן ממוקד. אם קטל נפשא דבני הכרך הוא אשקלון, כובשים. ר' אולמרט אומר: ומייד מחזירים

הלכה ו': פדיון שבויים בכמה? אמר ר' אולמרט: בכלום. שמא ישבו מישראל עוד. ור' אולמרט אומר: ב 1,400 אסירים. שמא לא יחזירו כלל. ואם תאמר: קשיא דר' אולמרט על דר' אולמרט? אלא לא קשיא – דספין הווה. שקודם סברי בכלום, ויסובבנהו הספין וסברי ב-1,400 אסירים. אמר ר' אשכנזי: אסירים המשוחררים חייבים בנטילת ידיים, שמא מלוכלכות ידיהם בדם

מדינת ישראל הוא אור לגוים! יותר מששים שנים ר"ל

cooked said...


זלה"ט: הפסיכו-לוגי' של הבעש"ט שלא היתה מבוססה כל צרכה בחנוך הלמודי והי' מקום להתירא שלא תתנכר במשך הימים עכ"ל הקוק

So it seems he was right!

radio babel said...

miriamel said... "I don't think the lubavitcher rebbe needs to justify anything to you"

zisa miriamel, your opinion is appreciated, some have different opinion.

אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם ה

טויטע באנקעס said...

tzig: "די אזוי-גערופענע גדולי ישראל זאגען"

בטיש של בעלזא ניגנו: "וכל קרני רשעים אגדע" חסידים רבים נמלטו מאשדוד לירושלים למשך השבת האדמו"ר העמיד יין!! עבור תושבי הדרום, ושורר "בהתלהבות" 'וכל קרני רשעים אגדע' בצאנז אמרו תהילים במוסף

הגרב"ד הפוברסקי: "התורה לא מגנה כי פוגעים בכבודה" ראש ישיבת פוניבז' הסביר למה נפגע כוח ההגנה של התורה בימים אלה "נוצר מצב של זלזול בכבוד התורה וחכמיה כמוהו לא היה בדורות האחרונים

ok פוברסקי whom do you want us to vote!?

I guess, "Different strokes for different folks"

דורש טוב said...

בדרשה חריפה שנשא האדמו"ר מבוהוש בשבת טען: שהסיבה לכל הצרות בעם ישראל ובארץ ישראל בפרט, זה בגלל שידו אוחזת בעקב עשיו, שמוסדות התורה מקבלים סיוע מעשיו, וכשיתנתקו לגמרי מעשיו, אז יהיה רק טוב לעם ישראל

ב"ה האדמו"ר מבוהוש ורחמסטריווקע כבר עלה במצידה של סאטמאר! ובקרוב כשהטשעקס מהמדינה יצטמקו ורע להם מי יודע מה יהיה? אולי גם ליבאוויטש
נפל בגורלינו! ואולי הבעלזר נשא מדברותיו בהשטייעדיגע תורה! שצריך לפייס דודו ר"א ז"ל שאסרו לקחת ממון של המדינה! וממנו ילמדו שהוא ג"כ יחזור המיליונים שלו תומ"י, בוודאי
?! כן לא

רשת התחתון said...

אדאנק דעם "טריפה'נעם" כלי קען מען היינט הערן וואס דער רבי רעדט

Sorry we hear the rebbe on kosher TV for many years befor the טריפה'נע כלי* was in existance our rebbe was a visinary ahead of the times.!

*רשת התחתון=internet
ורשתו אשר־טמן תלכדו בשואה יפל־בה
ברשת זו טמנו נלכדה רגלם


יון הקדמוני said...


:יודישע נייעס
הרה"צ רבי דוד טווערסקי שליט"א רב חסידי רחמסטריווקא בביתר ערך סיום הש"ס בביתם של אדמור"י רחמסטריווקא זי"ע בירושלים, במסגרת שיעורו היומי בבית המדרש בביתר, כ"ק אדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א פיאר את המעמד .

כנראה הרבי שליט"א הוא מתון שלומד רק ח' שעות ביום ולא 16 שעות כמו אבותיו, הרבי'ס של הטויבער לאטצי

ווייא גיוואלד said...


רבותי! הַאֵין דַּי לְדָם בִּבְנוֹת יְרוּשָׁלַיִם? הֲכָלָה אַתָּה עוֹשֶׂה אֶת שְׁאֵרִית הַשְּׁבִיָה? שוין אריבער 60 יאהר וואס גיסט זיך בלוט וויא וואסער, מאנכע זאגען א ציפער פון אריבער +100,000 נפשות פאר'ן ע"ז הציונות אין ס'נעמט קיין ענדע! יודעלעך רבנים רביים, שרייט עד מתי
!להעדה הרעה הציונים הזאת

Anonymous said...

Doresh Toiv
"בדרשה חריפה שנשא האדמו"ר מבוהוש בשבת טען: שהסיבה לכל הצרות בעם ישראל ובארץ ישראל בפרט, זה בגלל שידו אוחזת בעקב עשיו, שמוסדות התורה מקבלים סיוע מעשיו, וכשיתנתקו לגמרי מעשיו, אז יהיה רק טוב לעם ישראל"
I guess the Buhusher attention seeker, believes(if he has beliefs)that the shoah of the 6 million happened because his ziede the Tzadik Hadorois of Buhush was part of the Misrochi(Eisav) in Romania,

Truth said...

What a flood of insanity!
Satmarer shaygetz, yiddish blit gist zich, in dee hust in kup nor ayn zach, de satmarer shit.
Usid atuh liten sin v'cheshbon al zeh

Pakshaner Rebbe said...

"בדרשה חריפה שנשא האדמו"ר מבוהוש בשבת טען: שהסיבה לכל הצרות בעם ישראל ובארץ ישראל בפרט, זה בגלל שידו אוחזת בעקב עשיו, שמוסדות התורה מקבלים סיוע מעשיו, וכשיתנתקו לגמרי מעשיו, אז יהיה רק טוב לעם ישראל"
I heard that by Melava Malka he said that the Katushyas are coming because too many Jews went this Rosh Hasona to Uman and too many Jews make Hisbodus....

Tibi Lotzi said...

"הרה"צ רבי דוד טווערסקי שליט"א רב חסידי רחמסטריווקא בביתר ערך סיום הש"ס בביתם של אדמור"י רחמסטריווקא זי"ע בירושלים, במסגרת שיעורו היומי בבית המדרש בביתר, כ"ק אדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א פיאר את המעמד "
the sium was made by a cousin who learned, who has the same name as the Rebbe,the Rebbe was there just to cut up the traditional round cake, and drank sheva sheva sheva....

tibi Lotzi said...

Oir Legoyim
"הלכה פייפן" ובו ו' סעיפים

על מה קסאמים באים? מאימתי נכנסים למקלטים? בכמה אסירי חמאס פודין את השבויים? וכיצד מגיבים על הרג עובדים זרים
קובץ הלכתי הומוריסטי שחובר לרגל המצב

הלכה א': מאימתי נכנסים למקלטים? משיגיע שחר אדום. ר' יוחנן הגלילי אומר: משיכיר בין קטיושה לקסאם. ר' פרס השמעוני אומר: משיבחין ביו קסאם לשמסאם. אמר ר' אולמרט: אני משדרות אני בא, ומעולם לא נפל עלי קסאם. אמרו לו: שוטה שבעולם! לא משדרות אתה בא אלא משדרות רוטשילד...

הלכה ב': תקנו חכמים שלא ייקרא שחר אדום. ואמאי? דההוא זאטוט שנקרא שחר ולבש סודר אדום, ואמריה חבריה דאותו זאטוט: "תראו – שחר אדום", ויזעקו כולם זעקה גדולה ומרה ויקפצו למקלטיהם ולמרחביהם המוגנים ותחת כל משקוף רענן, והעיר שדרות נבוכה. אותה שעה תקנו חכמים שלא ייאמר שחר אדום אלא צבע אדום

הלכה ג': על מה קסאמים באים? על שום עוונות שרינו ויועצינו המתרברבים כי הם מוכנים להידבר עם מי שאינם רוצים לדבר ולעשות הודנא היא הבדיחה עם החמאס. וכל כך למה? משום שהיו שרינו שומעים בעצת יועציהם ומבצעים ספין הוא הגורל, כדי שנשכח מבתי ועד של חכמים החוקרים

הכיצד זה שבלבנון נתן הקב"ה רבים ביד מעטים, חזקים ביד חלשים ופלאזמות בידי לוחמי שטח פרימיטיביים
הלכה ד': תחילה נהגו ישראל עם בוא הקסאם לצאת מבתיהם להיכנס לרכביהם ולנסוע בשיירות לשדרות. משנפלו חללים בשדרות פסקו ישראל מלבוא, והחלו תושבי שדרות לצאת מבתיהם, להיכנס לרכביהם ולנסוע בשיירות אל מחוץ לשדרות. מעשה בר' עקיבא ור' טרפון שהיו נוסעים באוטובוס של גאידמק לאילת, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם: רבותינו הגיע זמן בחירות, ויאמרו להם: הצביעו גאידמק!

הלכה ה': משפונה קטיף וניצח חמאס, החלו מחבלים לקצות בישראל ולשלח בהם את הקסאם. תקנו חכמים: אם נפל קסאם בשטח הפקר - מבליגים. אם נפל בתחום העיר ולא גרם נזקא כלל - שותקים. אם גרם נזקא לממונא – מצקצקים בלשונם. אם נפל קסאם וגרם נזקא לנפשא, הרי שאם קטל נפשא דעובדים זרים או מתנחלים – הרי זה כאילו נפל בשטח ההפקר ולא גרם נזקא כלל, ואם קטל נפשא דבני שדרות – מסכלים באופן ממוקד. אם קטל נפשא דבני הכרך הוא אשקלון, כובשים. ר' אולמרט אומר: ומייד מחזירים

הלכה ו': פדיון שבויים בכמה? אמר ר' אולמרט: בכלום. שמא ישבו מישראל עוד. ור' אולמרט אומר: ב 1,400 אסירים. שמא לא יחזירו כלל. ואם תאמר: קשיא דר' אולמרט על דר' אולמרט? אלא לא קשיא – דספין הווה. שקודם סברי בכלום, ויסובבנהו הספין וסברי ב-1,400 אסירים. אמר ר' אשכנזי: אסירים המשוחררים חייבים בנטילת ידיים, שמא מלוכלכות ידיהם בדם

מדינת ישראל הוא אור לגוים! יותר מששים שנים ר"ל

What a zilzul of torah, It looks like a piece of satire of the maskilic periodical Hatzefira. The Kelipa of Sinas Eretz Yisroel and sinas Am Yisroel is mavirin oisoim Meal Daas Koinoim.

tomashover said...

azigra said...
why did he never go to Israel, not even once
Rebinie Hakodesh Zy"a was by the stringent shitah, that if you go there then its a halachic problem of leaving , and he felt he has a halachic obligation of harbotzas torah veyirua in the USA

tibi lotzi said...

Vie Gevald
"יודעלעך רבנים רביים"
first ask your Rebbe why he did not let Jews make Aliya and we would of save a lot of Jews from Hitler.

Tibi Lotzi said...

vie gevald
"מאנכע זאגען א ציפער פון אריבער +100,000 נפשות פאר'ן ע"ז הציונות"
Were the 100,000 not zionsts so why do you cafe, Its Beibed Reshoim rina, you should make chof alef kislev 8 days, just to celebrate the big number. If needed we will get some dream, between Hershel Friedman and Gelbman, we will get a geshmake dream.

Truth said...

Uchayn noida hadovor, ver de ayriv rav iz.
De rumainisher in ingerisher tzegahner mit der rosh zayerer
You satmarer oisvurf, the more I get to know your dark evil soul, the more I'm sure that the eirev rav is your bunch

oisvurf said...

tibi lotzi said: "first ask your Rebbe why he did not let Jews make Aliya and we would of save a lot of Jews from Hitler."

The only rebbes with chasidim that actually ran (and right full so) was the gerrer with IML, and the Belzer with his oisvurf gabe!

shtroy zak said...

Truth said... "Uchayn noida hadovor, ver de ayriv rav iz. "

Looook! a little closer...


Timbuktu'er said...

tibi lotzi said.: "first ask your Rebbe why he did not let Jews make Aliya and we would of save a lot of Jews from Hitler."

and tour source please? actually does who left to Shangri, tokyo, or Tim-buk-tu got saved to! why tou obssesd davka with the land of hrtzel are you a hidden zioni? therefore a kofer es hakol?

מזרחיסט said...

Truth said.. "Der rumainisher in ingerisher tzegahner mit der rosh zayerer You satmarer oisvurf,"

Do you mean reb yida grunwald ruv of satmar! who writes in his sefer zicron yehuda, in the year תרפ"ג !

אדרבה ילבש קנאת גבר יראת ד ..
ויצעק בקול גדול סורו נא מעל אהלי אנשי חברי "אגודת ישראל" וכו

איש בער said...

tibi'le: "the Rebbe was there just to cut up the traditional round cake, and drank sheva sheva sheva...."

just like the bear hgodol! who is singing וכל קרני רשעים אגדע?!

איש 'בער' לא ידע וכסיל לא יבין את
!זאת, דהוא זאת

Truth be told said...

Menivel ayner,
Can you stick to one name per thread?
I would hate to think that there are more than 1 of you

O-ba-ma said...

מדינת ישראל הוא אור לגוים! יותר מששים שנים ר"ל

Talking of satire medinat yisruel in flames is a true !אור לגוים


חמישים עלו said...

Truth said: "the more I get to know your dark evil soul, the more I'm sure that the eirev rav is your bunch"


Can u be more specific please?!

מובא בזוהר בראשית: וחמש מינין אנון בערב רב ואנון [סימן נג"ע ר"ע] נפילים גבורים ענקים רפאים
עמלקים

זרח'ל said...

Truth be told said.: "Menivel ayner, Can you stick to one name per thread? I would hate to think that there are more than 1 of you"

100,000+ strong !אנשים נשים וטף
the envy of the yidishe world! the core of klal yisruel! who believe in every word of satmar rav z"l as expressed in his seforim and tapes!

כאשר יענו אותו כץ ירבה וכץ יפרו ויקיצו מפני בני ישראל: כתב באור החיים הקדוש מה יערב נעימת הכתוב עפ״י הזוהר בפסוק עת אשר ישלוט האדם
באדם לרע לו כי באמצעות העינוי והצרות תתברר בחינת הטוב מהרע

You and you likes who tortured the SR z"l for 90+ years saying he is a daas yucid! "it will perish with him" no one helds like him,
!!!הבה נתחכמה למושיען של ישראל
well it didn't work out like this, did it?!

ניקסאן הניקס said...

Truth said: "the more I get to know your dark evil soul"

:על נשיא ארה"ב התומך בציונים
במלחמתם בשנת תשל"ד הנקרא אצלם מלחמת יוכ"פ, כאב מרן מסאטמאר זי"ע מאוד על נשיא ארה"ב שתמך בהציונים בעת מפלתם (ושלח להם געווער) ואמר כמה פעמים "ניקסאן" כשמו כן הוא א "ניקס" איז ער, ווען נישט ער וואלט מען שוין לאנג געהאלטן דערנאך דעם ביטול המדינה, ובכל אותה תקופה בכל פעם ששמע שאחד אומר איזה דבר טוב על הנשיא הזה, היה כועס שאומרים זאת מחמת שנתפסים לציונות, וגם כשניסו להתנצל שלא כוונו לזאת, לא קיבל. בערש"ק פר' החודש, בסעודת טועמיה, אמרו לו בשם ספר אוהב ישראל שבחודש ניסן אפשר להשפיל שרים, ענה בתוקף דער ניקסאן וועל איך קיינמאל נישט מוחל זיין, ווען נישט איהם וואלט מען שוין לאנג געהאלטן
דערנאך מיט די מדינה. במנחה ערש"ק הזאת בכה נוראות בתפלת ולמלשינים, ואחר שבועות נתפס הנשיא שעבר על דברים חמורים בחוקיהם, והעבירוהו!. -מפי ה'הויז בחור ר' משה שווארטץ נ"י
כ"כ שמעתי מאחרים שהיה שמה

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

וויפיל טויזענטע קרבנות וואלט דער "ביטול המדינה" געקאסט? אויף דעם האט ער געהאפט???

Kissinger said...

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...
וויפיל טויזענטע קרבנות וואלט דער "ביטול המדינה" געקאסט? אויף דעם האט ער געהאפט???
----------------

קשה לטפל בטיפשים! כבר כתבתי לך כ"פ שאף רוסלאנד החזקה.. נפל בלי שום
.נזק לאנשים! אף אחד לא מת

ps: Israel (the goverment) is a banana republic! it will exist untill America has use for it.

tibi Lotzi said...

Nixon Haniks
"
במלחמתם בשנת תשל"ד הנקרא אצלם מלחמת יוכ"פ, כאב מרן מסאטמאר זי"ע מאוד על נשיא ארה"ב שתמך בהציונים בעת מפלתם (ושלח להם געווער) ואמר כמה פעמים "ניקסאן" כשמו כן הוא א "ניקס" איז ער, ווען נישט ער וואלט מען שוין לאנג געהאלטן דערנאך דעם ביטול המדינה,"

Whatever Reb Yoelish said after the stroke does not matter, he was not in full capacity.

Tibi Lotzi said...

Nixon Hanix
"
במלחמתם בשנת תשל"ד הנקרא אצלם מלחמת יוכ"פ, כאב מרן מסאטמאר זי"ע מאוד על נשיא ארה"ב שתמך בהציונים בעת מפלתם (ושלח להם געווער) ואמר כמה פעמים "ניקסאן" כשמו כן הוא א "ניקס" איז ער"
is talking against the president of the only superpower, not Hisgares Beumoth? or maybe the midrash meant only arafat with his ganovim.....

Tibi Lotzi said...

Nixon Hanix
"במנחה ערש"ק הזאת בכה נוראות בתפלת ולמלשינים, ואחר שבועות"
why did it take so long?????

lozmirup said...

ניקסאן הניקס said...
Truth said: "the more I get to know your dark evil soul"

:על נשיא ארה"ב התומך בציונים
במלחמתם בשנת תשל"ד....

I'd like to take a vote here.
Does anyone with an IQ over 50 believe a word of this?

fried-man said...

tibi Lotzi said.: "Whatever Reb Yoelish said after the stroke does not matter, he was not in full capacity."


No kidding reb Lotzi! are u sure that u are in full capacity?! do u have a letter from a doc stating that?

kapish'er said...

lozmirup said: "I'd like to take a vote here. Does anyone with an IQ over 50 believe a word of this?"

If u would have IQ of a retarded person u would know Knowledge and belief are two entirely different things, But since yor're infested with heresy as seen in your comments here time and again, you believe or not does not matter, because believing is faith based and that you lack as u do in IQ, kapish.

קשה עורף said...

Tibi Lotzi said..:why did it take so long?????"

Good Question!
Looks like congress (and AIPAC) was'nt in agreement with the rebbe, but they came around slowly oh well!

או מקום הניח להתגדר בו, כדי שפושעים יכשלו בה

lozmirup said...

kapish'er said...
lozmirup said: "I'd like to take a vote here. Does anyone with an IQ over 50 believe a word of this?"

If u would have IQ of a retarded person u would know Knowledge and belief are two entirely different things, But since yor're infested with heresy as seen in your comments here time and again, you believe or not does not matter, because believing is faith based and that you lack as u do in IQ, kapish."

I guess you're right, do u mind explaining what exactly u mean?
Do u really think RYT wanted egypt and syria to win the yom kippur war?

!מחולל מפשעינו said...

lozmirup: "I guess you're right, do u mind explaining what exactly u mean? Do u really think RYT wanted egypt and syria to win the yom kippur war?"
--------------------

I can explain you his theory in a nut shell, But you are not capable to understand it! not from a torah based explanation, and certainly not from an intelactual stand point! one thing is certain he loved yiden more than you will ever understand!, if you listen to his tape by the 6/day war, shhh.. he "cries for the almonis v'yesomim of the IDF!" left rc"l! so let's leave it as that for now:
עד שיעביר רוח הטומאה מן הארץ, או כמאמר הנביא: חבי כמעט רגע עד שיעביר הזעם

ובישעיה: והוא מחולל מפשעינו מדוכא מעוונותינו מוסר שלומנו עליו ובחבורתו נרפא לנו

:ובזוהר
בשעתא דאמרין ליה למשיחא צערא דישראל בגלותהון ואינון חייביא די בהון דלא מסתכלי למנדע למאריהון ארים קלא ובכי על אינון חייבין דבהו הדא הוא דכתיב והוא מחולל מפשעינו מדוכא מעונותינו

Truth said...

Shaygetz,
Bist ah chuser dayoh,
he really wanted the Arabs to win the yom kippur war?! Are you normal??!
and if its true that he did want, then he is the 1 that is a chuser dayoh

Truth said...

Yochid ho'omer kablu daaty....

Truth said...

and 1 last thing you idiot ayner, did you ever hear the story of cossak ha'nigzal?
מדוכא מפשעינו my foot

Kruleh said...

"100,000+ strong !אנשים נשים וטף the envy of the yidishe world"
yes we see them in everyShul. The ungefresene ungepasheteh oisim maaseh zimri...
Lol!

lozmirup said...

!מחולל מפשעינו said...
I can explain you his theory in a nut shell, But you are not capable to understand it! not from a torah based explanation, and certainly not from an intelactual stand point! one thing is certain he loved yiden more than you will ever understand!...

you're right on all 3 points, because vayoel moshe cannot be understood from torah perspective. it's a polemic book, and stitching together some agadatas to make a halacha psukah is definitely not intellectual.
But you're right that he loved yidden more than i will understand, and I can only wish to reach that level of ahavas yisroel that he displayed to people that totally disagreed with him.

suppository'er said...

Kruleh said: "yes we see them in every Shul. The ungefresene ungepasheteh oisim maaseh zimri..."

Are they up to par? are they paying their shul dues & fees?, Oh! and their alimony..?רב עמרם said...


!וכל המינים כרגע* יאבדו

אמר רב יהודה אמר רב טעה בכל הברכות כולם אין מעלין אותו טעה בברכת המינים מעלין אותו

והמינים כרגע יאבדו וכל אויבי עמך מהרה יכרתו ומלכות זדון מהרה תעקר ותשבר ותכניע מהרה בימינו! ברוך אתה ה' שובר רשעים ומכניע זדים
-סדר רב עמרם גאון

וכל הרשעה כלה כעשן תכלה, כי תעביר
!ממשלת זדון מן הארץ

ברכות:* וכמה רגע אחד מחמשת רבוא ושמונת אלפים ושמנה מאות ושמנים ושמנה בשעה וזו היא רגע ע"כ

tibi lotzi said...

Mecholel Mipshainie
" one thing is certain he loved yiden more than you will ever understand!,"
You have no proof.....its like the bully in the class that beats up everyone then gives charity.
Nobody in the last generation created a movement of hate like him.

Tibi Lotzi said...

Mecholal
"if you listen to his tape by the 6/day war, shhh.. he "cries for the almonis v'yesomim of the IDF!" left rc""
every normal Jew criers for them, dont give him credit for that, but he created a movement that hates them. His crying etc... does not correct his hate dogma

mother goose said...

tibi lotzi said: "Nobody in the last generation created a movement of hate like him."


Change your curriuclim read new books.. (baba masse biclech) or is is it in your מאמע מילך ?!

ביכל, ר"ת כל באיה לא ישובון; ולא ישיגו אורחות חיים

בר לקישא said...

tibi lotzi: "His crying etc..does not correct his hate dogma"


It's amazing how a so called litvisher bnei hayshivah, where the cufetz chaim is their dogma!! has a capacity for so much loshon harah! unparalled.., there isn't a baba maseh written or told on any real or perceived crap or machloka! that this moshe pupik didn't absorb somehow!

גראבער יונג זעץ זיך לערנען, חילך לאורייתא אין אז די קאנסט נישט? קום
!קרא לאלהיך

במד"ר: דברים אני מבקש, שנ' קחו עמכם דברים ושובו אל ד' ואני מוחל על כל עונותיכם, ואין דברים אלא ד"ת שנ' אלה הדברים -- אמרו לו אין אנו יודעין! אמרו להם "בכו והתפללו לפני" ואני מקבל! ע"כ

kruleh said...

it is very interesting to hear our satmarer "talmid chuchom" here use all of his torah lkanter.
well, he had a good rebbe....

shraga said...

ווי אסאך פון די אזוי-גערופענע גדולי ישראל
----------------------------------
Hirshel,
Aren't you ashamed to write such a vile and nasty thing about other rabbunim?
Than, you go and bemoan the fact that Lubavitch is not respected and not invited.
Ever heard of introspection?

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

אזוי גערופענע is "vile and nasty?"

פאביש באלשיוועץ said...

shraga said...:
Hirshel Tzig - הירשל ציג said...
אזוי גערופענע is "vile and nasty?"
-------------------

צוגעלע, תקבל האמת ממי שאמרו אפילו פון שרגא-פאביש

Moti said...

shraga: "Ever heard of introspection?"

For those who don't know the word!

Introspection: is the self-examination of one's conscious thoughts and feelings. In psychology, the process of introspection relies exclusively on the purposeful and rational self-observation of one's mental state; however, introspection is sometimes referenced in a spiritual context as the examination of one's soul. Introspection is closely related to the philosophical concept of human self-reflection, and is contrasted with external observation.

Gitelman said...


In the video it looks like the rebbes beard is trimmed, definatley his mustache! what's up with that?

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

the Rebbe trimmed his mustache, it seems. Nothing wrong with that

lozmirup said...

tibi lotzi said...
Mecholel Mipshainie
" one thing is certain he loved yiden more than you will ever understand!,"
You have no proof.....its like the bully in the class that beats up everyone then gives charity.
Nobody in the last generation created a movement of hate like him."

you're mistaken, RYT was mostly able to separate people from shitas. His shitas were off the wall sometimes, but on a personal level he had immense ahavas yisroel for another yid. this is why satmar excels at helping people on a personal level, and they are terrible at helping moisdos. they have a gr8 bikkur cholim, hachnossas kallah is a religion by them, etc. in these areas they only differentiate between orthodox and frei, "zei zenen goyim bai inz". they don't care what your shita is when it comes to personal assistance.

dovy in j said...

can't we all just get along?

as an aside, the bmg 50 yahrzeit katzenjammer was a real achdusfest. it was attended both by rzlt of satmar and rat of satmar, rmlr of minkatch, rmdu of bobov, ras of chaim berlin, ryp of novominsk (who was once banned by malkiel from lakewood for skipping a planned speach for rsk's yahrzeit to attend a certain rebbe's levaya) and loads of 2-button frock types. also on the dais was rabbi ralbag of triangle-k, and rav abba branspiegel - rybs's talmud muvhak, as well as rzg of washington heights.

שוואנץ'ל said...

lozmirup said.: "they don't care what your shita is when it comes to personal assistance."

Hieshel! un believable this thick-headed is starting to see some light!

!מה שלא יעשה השכל יעשה הזמן

Christie in NJ said...

dovy in j said...
can't we all just get along?

Hell No!

lozmirup said...

shvantzel, u don't know me or where i'm coming from. just for a teaser, i had tea with RAT on more than one occasion, and i just call it as i see it.

קאטצ'ן מוזיק said...

dovy in j said.: "the bmg 50 yahrzeit katzenjammer"
------------

This achdusfest or is it The octoberfest! the participant names looks like: דצ"ח אד"ש באח"ב
Once upon a time a kid asked daddy whats דצ"ח אד"ש באח"ב he answered those are names from big angels!, so he asked which one is bigger? and daddy anwered between such big angels who knows?! especially the way this yotz from jersey presents them!

RAK:RZL;RAT;RML;RMD;RSK;RBG;RAB;RYB;RZG. 'וכו

.עד כאן אומרים בשבה"ג

Octavius said...

lozmirup said: "i had tea with RAT"

Tea with a RAT! now tht's something reb loz-mir-up! However there is 56 species of Rat's which one drinks tea! with a yard bully
who has a Mouse Genome

lozmirup said...

ctavius said...
lozmirup said: "i had tea with RAT"

Tea with a RAT! now tht's something reb loz-mir-up! However there is 56 species of Rat's which one drinks tea! "

I need to apologize.
I meant the SR R' Aron Teitelbaum shlita, and trying to use online shortcuts was a major mistake in this one.

tibi lotzi said...

Lozmirup
I envy you with your zechia

מתי שוא said...

tibi lotzi / Lozmirup Inc.
"I envy you with your zechia"


נקיי הדעת שבירושלים --- לא היו נכנסין בסעודה אלא אם כן יודעין מי מיסב עמהן. -סנהדרין כג
-----
וכן אמר דוד לא ישבתי עם מתי שוא ועם נעלמים לא אבא

:מלבים
לא ישבתי עם מתי שוא שהם מסיתים ומדיחים בני אדם מעבודת ה' ע"י טענות של מינות

שגץ איינער said...

lozmirup said.: "His shitas were off the wall sometimes"

!עז פנים לגיהנום

Apikoras Hunter said...

Mesai Shov
":מלבים
לא ישבתי עם מתי שוא שהם מסיתים ומדיחים בני אדם מעבודת ה' ע"י טענות של מינות"
is Reb aron a Min too?

rav hutner said...

"is Reb aron a Min too?"

No but tibi lotzi / Lozmirup Inc.
is.

פארדריי נישט קיין שמיטשיג

Tibi Lotzi said...

Rav hutner
"No but tibi lotzi / Lozmirup Inc.
is. "
how many apikorsim did you deliver for Hashem Yisborech today?

yankee said...


how many people did u bully today?

from bp said...

אף כאן עומד ומשמש

Tzig what do you think about this??

http://www.vosizneias.com/117746/2012/11/20/jerusalem-rabbi-chaim-kanievsky-there-will-be-no-bombs-in-bnei-brak

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

what should I think? so far he's right!