Thursday, November 8, 2012

!ר"ל ווי עס גוי'אישט זיך ביי די היימישע אידןגרויע סוטס געקנעפלט לינקס אויף רעכטס אהנע וועסטלעך. שומו שמים , לאן הגענו. וויזוי האט די צייטונג בכלל אנגענומען אזא אנאנס. איך בין געגאנגען אלץ יונגע בחור מיט  סוטס פון דזשי ענד דזשי. אלץ אינגל האט מען געקויפט אין אביסל "פענסיער" חסידי'שע פלעצער, אבער אלץ בחור האב איך נישט געקענט אויסהאלטען די שווערע סוטס אין די זומער טעג און איך האב דארט געקויפט עטליכע מאל. ס'האט נישט אזוי גוט אויסגעזעהן, אבער מ'האט געקענט גיין אויף די גאס! אין די אלטע סוט האט מען געשוויצט און ס'איז כמעט געקומען צו חלשות! מ'האט אין יענע יארען אין דזשי ענד דזשי פאר קיין שום געלט נישט געקענט קויפן א סוט וואס קנעפלט זיך אזוי און וועלכע קומט אהן א וועסטל. אז דו האסט געוואלט האסטו געקענט עס לאזען אינדערהיים. אבער איין זאך זעה איך, די פאות ליגן נאך אויפן שטערן פונקט ווי מקדמת דנא, איז נאך דא האפענונג. איך גלייב אז שוין נעקסטע וואך וועלן לויפן שטרענגע בריוו צו די היימישע צייטונגן וועלכע וועלן באוויינען די גרויסע פירצה

!הכונו למערכה

15 comments:

Anonymous said...

סתם אזוי באשמיצט א אידישע ביזנעס
לאן היגיענו? ווען דזשי ענד דזשי וואלט געווען א ליבאב וואלט אזא ארטיקל נישט געווען

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

באשמוצט? חלילה
סתם א באמערקונג

chaim said...

סתם א באמערקונג:
interesting when people make similar bamerkungs about lubab you go crazy.

Stam an a%% h%*le.
bunch of empty headed, kuved zeechers, and always t**** lecking the rich and famous.
you chose the right place to be in

The Bray of Fundie said...

As far as i can tell these suits have vests. I'd be more concerned about the *SHUDDER* light gray color tan about the wrong buttoning direction.

In all seriousness it's time to drop the charade that the concept of "style" doesn't exist in Chasidisha Kreizen. Compare the high spikey-thisclose-to-a-Spodek Shtreimlikh being bought for every Khusin today with eth shtreimlich of 25 years ago and compare those with the "fur trimmed caps" of 70-100 years ago.

http://www.google.com/imgres?num=10&um=1&hl=en&tbo=d&authuser=0&biw=990&bih=582&tbm=isch&tbnid=cbaXysRYUmBxRM:&imgrefurl=http://crawlingaxe.blogspot.com/2009_11_01_archive.html&docid=-JjDiyeq0RHMqM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_BaDJLbW_zPs/Sv9rQ84a0rI/AAAAAAAAAjY/O3aP1yvRASc/s400/Halicianer%252BYid.png&w=350&h=400&ei=WfObUM2CBsyqrAfSxoGQCg&zoom=1&iact=hc&vpx=341&vpy=178&dur=2222&hovh=240&hovw=210&tx=115&ty=118&sig=115478169298335754704&sqi=2&page=1&tbnh=148&tbnw=115&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:3,s:0,i:81

O and don't tell me that Peyos styles ahev not evolved (re..elongated) over the years.

Chassidishe Pondyolo said...

Kinderlach being 'fashion models'?
Shoimee shumayim...Who knows what comes next?
Oh! and the stupid overnight kigel 'shtraamel ads'. Have you seen them? There's a Chassidishe Advertising Agency business that compete, who can come up with a more silly ad to catch the attention of this oilam. Embarrassing to say the least.

belzer-fin-amul said...

chaim said..: " a%% h%*le t**** "


בטלה מביא לידי שעמום And I'm not talking about the stupidity of the ad.., or tzigs comments only.

The contents of the ad nu appealing to a certain type of מסלסלים בשערות דיליה since the time of the שבטים specially in BP and the sorrounding towns.

ס'האט אמאל גיטיישט א צדיק עה"פ וירא בלק בן צפור, וירא ער האט גיזעהן אז בא-לאק ער איז געקומען מיט גילאקערטע פיאות, בן צפור אז ער איז א וואיל פייגעל

But here The the devil is in the details! a%% h%*le. t**** tibi lotzi style and that's the cutzpah!
vd"l.


Anonymous said...

Tzig get a life

Chezkel Shames said...

I think that G&G will be ostracized by the Zali hoodlum Klar &co, since the Glauber family are aronim, as they did with the publication Shtern Shpaktiv.
Every boy that will wear shabos a G&G outfit will not be picked up by the torah veyirah bus.

Anonymous said...

Guy's take a chill just a little humor

Der Yid said...


the ad is a mirrot image of Hirshel & his tzig!, on the picture of the 'front page' of this blog! I'm not kidding go look and see, and from where this ad co. took the idea without paying royalties! i guess and that's the outcry!

Der Yid

Fred said...

What does אנאנס mean?

בר-נש said...

טאקע שרעקליך, הירשל. געפארליך! נעבעך און ליידער. ווי ס'פייוו-טאונסט זיך, אזוי חסידישט זיך.

sdr said...

Anybody else familiar with famous designer from Paris?

berish said...

Good you didn't put up any pictures from Kingston Ave.There, ess goiyeshtzech in graiyensen

Anonymous said...

what? G&G was started by bobovers.