Wednesday, June 11, 2014

שבעים שנה מאז שנעקד"ה רבינו ה"חקל יצחק" מספינקא זצ"ל הי"דJDN
  אלץ ספינקער תלמיד איז דער טאג ביי מיר א "טאג." עס רעדט צו מיר. ובפרט ווען עס רעדט זיך פון אזעלכע געפערליכע אומשטענדן. הייסען הייסט אז ער האט מבטיח געווען צו זיינע באקאנטער אז "ספינקא וועט ברענען-פלאקערען ביז משיח וועט קומען" כאטש אז בשעת מעשה האט עס זייער שמאל אויסגעזעהן. כאטש אז דער גרעסטע הצלחה זעהען די אייניקלעך פון די הוררויץ זייט, נישט פון די בני אחר בן. וואס אלץ קינד און אינגער בחור איז עס ביי אונז געווען לא יזכר ולא יפקד. פונקט ווי ביי אהרן סורסקי אין זיין "שושלת בית ספינקא." אבער אזוי האט ג-ט ב"ה געוואלט.

הי"ד

25 comments:

Efraim said...

Machnovke rebbe was by the belzer chasuna, any commentary reb hershel?

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

his son, not him. His son is a cousin through marriage to Aron Mordche Rokach.

anion said...

http://bshch.blogspot.com/2014/06/18.html

shmelke selisher said...Hirshel
Spinka willi has no relations to spinka of yesteryear,
there is 1 spinka that is real Spinka, Reb Fishele Hershkowitz,
Hasmoda in toras Hanigleh Vehanistar all the rest are charlatan may it be Willi BP BB

machi said...

he was at sheva berachos

shmelke selisher said...

Hirshel
this photo is a gevaldiger picture of the Tzadik,
in the famous pictures of the chakal Yitzchok,his beard is shorter,
thanks for the photo,
I am not a Spinker chosid but I heard a lot from my folks who knew the tzadik well...

shmelke selisher said...

The Machnuker son was by the wedding. He is a first cousin for Harav Hakodesh Reb aron Mordechai thru marriage to the Makever Lenmbergers.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

I remember hearing a story how one פאה got burned off during הבדלה

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

Selisher

funny how you choose Reb Fishele as the embodiment of a true Spinker chossid. The zealots today will tell you that the Horowitzs - with their extreme modes of dress - are the ממשיכים. And you say that the true continuity of Spinka is Torah??

shmelke selisher said...

Hirshel
I was brought up from my early childhood on the Avodas Hakodesh of the Chakal Yitzchok,from eyewitnesses, that saw him after the friday nite tish. Learning by a shtender Gefes,(he was learning while standing even when he was in his eighties, his kol torah was ringing loud on the street, till the early morning.
This witnesses are not spinker chasidim, it was so obvious that every kid in town recalls it.
The Wiesses and Horowitz are fine yidelech trying to enjoy life by not working, I wish them mazel Ubrocha, but Spinka is Reb Fishele of Bedford gardens.... who know a big part of Torah as a youngster in Munkach,and is breathing the Chakal Yitzchok, Zidichov, Komarne 24/7

shmelke selisher said...

Hirshel
"The zealots today will tell you that the Horowitzs "
Why did the horowitzes become zealots, all for the reason that the zealots should approve them and deliver the mullah, they should enjoy the Shinas Tzhorim while we idiots are working their backs off.. its simple math...
But to the Chakal Yitzchok it has no relationship....

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

not to nitpick, but the CY was only 70 when he was taken to Auschwitz, r"l

shmelke selisher said...

Hirshel Tzig
you are probably correct, maybe by young bucherim he seemes like a Zuken Mufleg

shmelke selisher said...

Hirshel
” עדותו של הגאון קרן לדוד על רבינו”

כשביקר רבינו החקל יצחק זי”ע בפעם ראשונה בעיר סטמר, כיהן אז כאב”ד העיר הגאון רבי אליעזר דוד גרינוואלד זצ”ל בעמח”ס קרן לדוד, רבינו החקל יצחק ביקר כנהוג בבית המרא דאתרא והגאון קרן לדוד הכניע עצמו בפניו כתלמיד צעיר בפני רבו, ומסר לרבינו את מקומו בראש השולחן, ואילו הוא עצמו התיישב בצד השלחן, אחר הביקור, פנו מקורבי המרא דאתרא ושאלוהו למה הכניע עצמו כל כך בפני האדמו”ר הצעיר מספינקא ענה להם הגאון שהוא יכול להעיד על רבינו שהוא גאון הגאונים ובקי בע”פ בש”ס ופוסקים כאחד מהראשונים עד שאין דוגמתו בדורינו. (מהרה”ג ר’ אברהם צבי זצ”ל רב דנוה אחיעזר)

“באשר הוא שם”

this is the way a real Sakmer Ruv and real Erlicher yid looked at a real Erlicher yid
Ver es Farshtiet der farshtiet

Ma Rabbi said...

Rav Fishel Hershkowitz was on the cover of last weeks Ami magazine.
The article refers to him as the Dayan of Klausenberg. Where does Spinka Chassidus fit in here?
Just asking no disrespect meant.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

Reb Fishele was a Spinker Chossid from Munkacs. He grew up in the Spinker Kloiz there. His parents and grandparents were Spinker Chassidim. He only met the Klausenberger Rov after ww2.

Not a Harry said...

How does ספינקא כהנה fit in to the equation?

Ma Rabbi said...

BTW my father went to see the Spinka Rebbe in about 1940.
My grandmother A"H was ill and her son, my father went to get a Brocha.
The Rebbe asked my father what he does and my father replied that he is a Yeshiva Bochur. The Spinka closed his eyes, banged on the table and said "Rebono Shel Olam er Learnt." He then told my father to go home and his mother would recover and she did.
Standing in front of my father was a woman asking for a Bracha for her husband who was ill.
The Spinka replied "so your son will earn the Parnassah." The man unfortunately did not recover.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

SPINKA הגאון רבי נחמן כהנא was a SIL by the CI's father the Imrei Yosef. (passed away 1909) The Kahanes shtam from him.

Hersh Mielech said...

Reb Fishele was and is a Spinker chosid,
Klausenburgh is only a position,
BTW the interview in Ami was a very shoddy job

Anonymous said...

די חקל יצחק האט עפעס געזאגט חמשה עשר בשבט ביים הצהרת בעלפאר

איינער ווייסט עפעס מער?

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

וואס זאל עס הייסען האט ער געזאגט?

Anonymous said...

I agree Reb Fishele is true Sapinka (as old timers pronounce it) he is considered the greatest boki in kabolah and that itself is a product of Zidichoiv/Spinka.
The chakal Yitzchok was a kodoish v'tuhour hy"d
I once met a Spinker Chusid from Selish who told me with tears "you know the rebbe would rise early morning to learn, and the rebbe learned with such hasmode and loud voice that the neighbors heard him beginning every morning 3am. You know, the goiyim, who wanted to catch the train, didn't have to set a clock, they knew that when the rabbin was heard it's time to run to the station."

I have a friend an einikel of Reb Hershele and his zeide told him that when he was a young bocher he learned in the next room of the chakal Yitzchok and whenever he became quiet for a while, he heard a knock on the door "why don't I hear you learn?"
א"מ נקום נקמת דם עבדיך השפוך
Yosef 718

Shuki Lerer said...

Knowing Reb Fishele for 30 years you see the power of PR and elbowing. You see that certain gedolim with much less Torah knowledge then Reb Fishele are constantly on the page 6 (Kol Haolem Kuloi etc..)even the biggest boki of them all who resides in Brnai Berak, does not have the vast knowledge of Reb Fishele, but they all enjoy the Matzav hovering them.
Reb fisheles knoowledge is much more beyond Shas and Midrashim.
Its Shulchan Orech with all its Noai Kielim, bekius in most sifrie Shut,knowledge in all rishonim printed and manuscript,
But if you really hate the limelight then you are out of it....

Anonymous said...

You guys are stupid
Spinke rebbe 56 the street
Is a huge Talmud churches and his son reb shiya one of the biggest moire Horue in bp