Thursday, July 16, 2015

הה"צ ר' יעקב יצחק ז"ל ממאקאריבSource

Son of R' Menachem Nochum, son of Reb Mottele Tchernobeler, זצ"ל.

35 comments:

not a harry said...

what a gem of a picture!!!

keep those coming!

מיינע ביבליאטעק. היסטאריע אפטיילונג said...

הרה"ק ר' יעקב יצחק ממאקרוב זי"ע נולד לאביו הרה"ק ר' מנחם נחום ממאקרוב זי"ע בהגיעו לפרקו נשא את בת הרה"ק ר' שמואל אבא מסלווייטא זי"ע נכד הרה"ק ר' פנחס מקאריץ זי"ע זקנו החוזה מלולבין זי"ע העיד עליו בטרם נולד כי יקרא כשמו וידמה לו בצורה.
משנת תרל"ב מילא את מקום אביו במאקרוב והשפעתו היתה עצומה, הועד עליו כי מכל פינות אוקראינה נהרו ובאו אליו, דרך הבית טשרנובל, נוהלה חצרו בפאר והדר, לאחר הלשנה נאסר וישב בכלא קיוב, הדבר עורר התרגשות רבה בציבור היהודי והוא שוחרר לאחר זמן קצר

Shimon S said...

You can compare it with the portrait of his son:

http://kevarim.com/wp-content/uploads/2007/12/Twersky-49-Moshe-Mordechai-Makarov-Bardichaver.jpg

סקווערער פון אמאל said...

אם ראשונים בני מלאכים אנחנו בני אנשים, ואם ראשונים בני אנשים אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי חנינא בן דוסא ושל רבי פנחס בן יאיר, אלא כשאר חמורים. -שבת קי"ב

sponge bob said...

it's hip to be square, not New square .

Anonymous said...

אביו רבי נחום נשאה לאשה הינדא מאטיל בת רבי יוסף מטורטשין בן החוזה ולכן נקרא על שמו

תושב ריקליינער said...

הי' כחד משרפי מעלה, זיעואכי"א

בר אילן ת"א said...

יישר כח, כן דברת

sponge bob said...

not a harry, you talk like a harry.

castro che freedom fighters in exile. said...

good morning comrades, citing the neglect of duty of the anti zemach site coupled with other ideological and canonical issues, i announce that a resistance movement is being formed against the current governing admin of this site, a regime change will be recommended by the next watering hole stop, it's time to oust this impostor in sheep clothing, and to vote in a true blue sheep, please Vote! with a yah, or mahhhhh!

Bautista's regiment said...


Vive le goatee libre!

ר' משה בער said...


ראות טובך בבוא גואל לשה פזורה נדחה, כונן בית מכונך להרבות בו צאנך. ד' באור פניך! ולא ע"י מחאות יגאלו הצאן קדשים מעע! עד כאן הקפה א

agudat/mizrachi of america said...


gevalt! where is the Money? we recommend to stay out of this colour war!

ou union of lukewarm shoctem. said...


we recommend slaughtering these stray sheep, to benefit of public eating shish-ke-bobers, and to stop the turkey substitute, we want the real thing now !

Y Belsky said...

we support the winning side the other side is taboo feh. we the willhelm fraction of the mizrachi ou org. never forbid TV or the Net but we strongly forbid the "shabos zigur" controlling the TV and Net on shabos! so we straddled and won! how clever.

others say ? חוטא נזכה but isn't the same with our holy competition? the Agudas statement today in regards the Iran controversy, they Straddled to accommodate all concerned, (typically shitas aguda). all is well here power, fame, money, while saving klal yisruel! bye bye un-sheepishly sheeps your time is up.

שוואנץ גדול said...

ס'שטייט פון אריה"ק מזאל מבער זיין די שפינגיוועבעכץ דאכט זיך דאנערשטיק נאכט, אבער היינט איז דאך זונטאג? גיי ווייס נישט קיין געשפינעכץ נישט קיין גיוועבעכץ

קלויז חזן said...

מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הלל-לי--יאא

Trisk of London said...

Yona Landau the USA Kevurim Kratzer, wrote a book on Makarev,
did he have the picture there?

Reb Hersh said...

What was the connection to the Mekarev shul in Tzfas ?
Did he build it or visit it ?

moose head said...

r u expecting a hersh or a tzug to answer u ?

bar illon pro fresser said...

it's not what you think, no double cheese pizza, hot pastrami or roast beef under that זשפיצע it's all heavenly מילא כריסו בש"ס ופוסקים, ובצרת ישראל זי"ע

חינוך ממלכתי עצמאי said...

" USA Kevurim Kratzer,"

omg my rebbe said לא ישרטו שרטת do not kratz the kratzers!

preacher man said...

trisker, you ain't no trisker magid, asking for photos forbidden by these gedolim .

taxidermist said...

moose head, how does it fill being stuffed in the head, hanging in the study?

preacher man said...

trisker, you ain't no trisker magid, asking for photos forbidden by these gedolim .

independent dude said...


"Two Kahanist brothers who are members of the racist neo-Kahanist Lehava organization were sentenced earlier this week for their roles in the arson of the Jewish-Arab Max Rayne Hand in Hand School in Jerusalem.

18-year-old Nachman Twito and his 20-year-old brother Shlomo tried to burn down the school on November 28, 2014, causing heavy damage to one classroom. They also painted graffiti on the building that included, "Kahane was right," “end assimilation," and “no coexistence with cancer." "
--------------

hirshel it's off topic plesse archive the above news, so next time when they bash the NK you will know who are the real terrorist not the peaceful NK bleeding hearts.
----------

hirshel, please accept my revelation at the monent of truth, thank you

Dumber then Domb said...

Independent


"Two Kahanist brothers who are members of the racist neo-Kahanist Lehava organization were sentenced earlier this week for their roles in the arson of the Jewish-Arab Max Rayne Hand in Hand School in Jerusalem. "
you dont get it
they were doing the work of the Neturai Karta
they were saving jews from assimilation
Unless assimilation is not a problem in the hate dogma of Moshe Ber Beck and his disciples

Anonymous said...

In reply to Reb Hersh, Neither. He sent Hassidim from Ukraine to Ts'fat.

dickhead said...

hey dumb bomb, are you licensed to distribute AJ's garbology ?

משה בער said...

אמר לה ההוא צדוקי לברוריא כתיב רני עקרה לא ילדה משום דלא ילדה רני, אמרה ליה שטיא, שפיל לסיפיה דקרא, דכתיב כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר ה', אלא מאי עקרה לא ילדה, רני כנסת ישראל שדומה לאשה עקרה שלא ילדה בנים לגיהנם כותייכו. -ברכות י א

עלי עכבר said...

dear kahanist, your saviour was an unpatriotic! racist rebbel calling for murder.

He called for emergency Jewish mass migration to Israel due to a potential second Holocaust in the United States,

He later became known in the United States and Israel for supporting violence against enemies of the Jewish people,

In 1971, he was convicted for conspiracy to manufacture explosives.

משה בער said...

dumber: "they were saving jews from assimilation
Unless assimilation is not a problem"

וזל"ש של הגאון הגר"א קאטלער ז"ל להנהלת בית יעקב בברוקלין נ"י

בא"ד.. הסימילאציא לעברית גרוע הרבה יותר מכל הסימילאציות שבעולם, כי האחרות הנן לחקות כל הגוים, אבל משאירים להם גם מעט מן הדת, אבל האסימילאציא של הציונות, רצונה לעקור את הדת משרשה, האסימילאציא של גוים היא בבחינת ע"ז של ישראל, וע"ז של גוים יש לה ביטול וע"ז של ישראל אין לה ביטול. ..ע"כ

Boy scouter said...

"in the hate dogma of Moshe Ber"

you kahanist calling others haters, how low would you go.

ריקא בר ריקא said...

EXTRA EXTRA !!!

Grandson of ultra-nationalist arrested for involvement in Jewish underground!

http://m.jpost.com/Israel-News/Grandson-of-ultra-nationalist-Kahane-arrested-for-involvement-in-extremist-Jewish-underground-411012#article=6017REEzRjU4ODBFQkVGQjFEQkJBOTJFOURBRDI5QTVBMTg=

code red said...

todays news:

"To these ends, the israrli Security Cabinet approved the recommendation of the professional echelon to take all necessary steps and to use all means at their disposal, including administrative detention where appropriate! !"

KGB tactics, extra law apprehensions. Dumb it's time to go AOL