Tuesday, June 14, 2016

כוס של ברכה, מוצאי שבועות תשל"ז

Go and try to explain to a non-Chossid that the man who stood for hours, until final illness no longer allowed him, to refill the Rebbe's becher was none other than the late Rosh Yeshiva, HaRav Reb Mordche Mentlick, o"h. That the awe with which he stood before the Rebbe pouring the wine was difficult to describe. That he wouldn't give away that "job" for the world.

Chaval al D'avdin.

credit: Dr. Shlomo Newfield

32 comments:

חבדצקע"ר said...הגבאי השומר ליינו מראיית "גוים" בליבאוויטש

האדמו”ר מליובאוויטש זי"ע. היה מקפיד מאד על ראיית גוי, עד כדי כך שגם בעת עריכת השולחן הטהור בבית מדרשו היה נוהג לכסות את בקבוק היין בנייר חום אטום מהחשש שמא ייכנס לבית המדרש גוי האחראי על ניקיון בית המדרש וכדומה ויביט ביין

רבי מנחם הבבלי כותב בספרו טעמי המצוות: בטעם איסור יין נסך. וזה תוכן דבריו: שלא לשתות יין נסך, שנאמר ‘אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם’. טעם מצווה זו: מה זבח [של עבודה זרה] אסור, אף יין אסור, לכן איסור היין הינו אף בכלשהו. ובימי חרפי ראיתי אנשי מעשה שהיו מחמירים על עצמם שאפילו בראיית גוי היין, לא היו רוצים לשתותו אף על פי שלא נגע בו הערל, כיון שנתן עיניו בו אין בו סימן ברכה. ומנהג ותיקין הוא, כיון שהערל רואה גוון היין או ריחו, נתאווה לו במחשבתו, וסתם מחשבת נכרי לעבודה זרה, אם כן, אף על פי שהוא ביד ישראל, כבר ציירו הגוי בשכלו. ואל תתמה על דקדוק החומרה בכל שהוא, שכן כל הנשמר מיין זה, זוכה ליין המשומר בענביו כיוון שיין משמח אלוקים בברכות. ופלא על המקלים, כיון שדימתה התורה יין נסך לעבודה זרה, דכתיב “ולא ידבק בידך מאומה מן החרם – שחלב זבחימו יאכלו אם ישתו יין נסיכם”, היינו שבעבודה זרה החמירה תורה מאד ואסרה גם בכלשהו, ושתיית סתם יינם כאופן הנזכר לעיל כמוה כאכילת חלב זבחימו

אילו המקור חיים כתב שרק ממדת חסידות יש להקפיד על כך. וכן משמע מהבן איש חי שלאחר שהביא חומרא זו כתב: “אבל מדינא מותר בודאי, ואם הגוי הזה אינו עכו”ם אלא הוא "מדת ישמעאל" אפילו חומרא ומדת חסידות ליכא בזה

reuven gorzovski said...

hey gotee, what are you if not fair and balanced, What's goes for the goose should be good for the gander.. comprende¿

mu yehuda? said...

must be some "undeclared" goyim roaming by the lubab's..

American Paroh, Saratoga NY said...

tzig, "That the awe with which he stood before the Rebbe.."

Was it more awesome than a walk with the other Rebbele in Sharon Springs ?

sammy flatbush said...

Hirshel is there any truth to this quagmire? wow!

ר' מלכיאל קוטלר בן ה-35 ושרה טיקוצקי בת ה-19 התחתנו בחודש סיוון תשמ"ה ב"פסיפיק קאונטרי קלוב" לאחר שברח מאשתו הינדה נכדתו של מרן הגרי"ז ובתו של מרן הגרי"מ פיינשטיין ולקח לעצמו בחורה צעירה ממנו. יוזם ההיתר מאה רבנים הרב שך שלח לחתונה בקבוק יין מיוחד מישראל על נקמתו בבית בריסק, וכדי להחניף עוד קצת למשפחת קוטלר שהפכה אותו ל"גדול" ושימנה אותו בכספים. משמר כבד של שוטרים אמריקאיים הגן על בני הזוג ואורחיהם.

משפחת בריסק קראה לציבור להחרים את כל ישיבת ליקווד בגלל ראש הישיבה שלה, שעבר על חרם דרבנו גרשום. ספר מיוחד בשם "אמת קנה" (שיצא בהוצאת "ועד לאמת וצדק", ברוקלין, נאו יארק, אלול תשמ"ה), ובו תשובה של שלושה רבנים - הרב יעקוב שיף, הרב אליקים געציל שלזינגר ומכתב הרב אליעזר צדוק טורצ´ין - נגד היתר מאה הרבנים. בספר נאמר כי מלכיאל קוטלר נטש את אשתו שלא כדין והוא היה זה שברח ממנה. כיוון שכך, ההיתר פגום מעיקרו. הספר מביא מסמכים בחתימת חשובי הרבנים בארץ, המוכיחים, כי הרבנית הינדה לא סירבה לבעלה ולא מרדה בו.

"כל מעשה ההיתר ביסודו אינו אלא אחיזת עיניים, של מחשבה זדונית להשפיל עד עפר כבוד בת ישראל צנועה וטהורה, בתם ונכדתם של גדולי ישראל" (קונטרס "יראה הקהל וישפוט", עמוד 2, מתוך הספר "אמת קנה"). הרב שיף קובע שם, כי "... כל ה´היתר´ עם כל סעיפיהם וחלקיהם, הוא כולו טעות ודברים שאין בהם ממש, ואין בהם שום דבר נכון, אין גם אחד, ונעשה על ידי אנשים שאינם ראויים להוראה, כאשר מוכח מכל דבריה, ואין שום תוקף בהיתר זה על פי דין" ("אמת קנה", עמוד כ"ב בתשובת הגר"י שיף). את בית הדין של מונסי, שהוציא את ההיתר, כינו הבריסקאים בספרם בלעג מר "בית דין סודי", משום שכלל לא טרח לקרוא לנציגי האישה, כדי לשמוע את טענותיה. לרבנים הינמן, לנדסמן ומאלינוביץ, שהרכיבו את בית הדין שנתן את ההיתר במונסי, ניתן בספר התואר "ראביי", שהוא תואר זלזול הניתן לרב רפורמי. כל זאת כדי להראות עד כמה מואסים הם בבית דין זה.

בספר מתואר בפירוט רב את הלחצים הכבדים והאיומים שהפעיל הרב שך על רבנים ליטאים. הרבנים קבעו כי קוטלר מוחרם ומנודה, אסור ללמוד תורה מפיו ועליו לגרש את אשתו השנייה, שנלקחה על פי היתר שאין לו בסיס הלכתי.

http://nlul.blogspot.com/2012/05/blog-post_180.html

Silly said...

In the picture you can see the glass pitcher being used to pour the wine. The glass is not covered in paper or anything else for that matter.

Anonymous said...

Hero worship? Go explain to us how one cannot believe that the LR was the frontrunner for the messiah!

first ammendment society said...

Media manipulation
of the the news cycle.

Media manipulation is a series of related techniques in which partisans create an image or argument that favours their particular "interests". Such tactics may include the use of "logical fallacies" omisions, and propaganda  techniques, and often involve "the suppression of information or points of view by crowding them out", or by DELAYING IT passed it's news cycle..", by inducing other people or groups of people to stop listening to certain arguments, or by simply diverting attention elsewhere. public opinion can only express itself through channels which are provided by the mass media many of the more modern mass media  manipulation methods are types of distraction, on the assumption that the public has a limited attention span.

Nonetheless Freedom of the press is subject to certain restrictions, such as the defamation law, and right out right lies.

Menash said...

Sammy Flatbush
"אסור ללמוד תורה מפיו "
this part of the Cherem, the whole Lakewood is holding, nobody ever learned from him a word

Shemiras Raboi Kehilchosoi said...

Anon
"Hero worship? Go explain to us how one cannot believe that the LR was the frontrunner for the messiah"
bitul to your Rebbe is torah and part of Matan torah,
fancy words Hero worshiping will not change anything,
Just learn Rambam and shulcha Urech.....

Yossel said...

Nobody like shaulson!

ירחמיאל אמשינאוער said...

אין די צייט וואס די ליבאוויטשער זענען גרייט א טובה ציטוהן פאר א יעדען "פרייען יוד" זענען די ליטוואקן אויסן צי דערצענען א יעדערן מיט א שמעק פון חסידות, עד כדי לאזן אפילו אויסגיין יודען פון חסידישן אפשטאם, כידוע פרשת שאנכיי

Anonymous said...

SRK,

Of course in theory you are right. Hero worship etc of the kind to LR is unprecedented in Judaism.

simcha schorr said...

Years ago I found myself in Williamsburg by RYT tisch on Shushan Purim, a comedian from Israel was saying 'batcunes' by the tisch, he said a "light joke" on the cheshbon of the LR, RYT must of catch it! he murmured to something to his gabie, who wrote than a little note it was handed to the comedian, he when off immediate.

Snag said...

"bitul to your Rebbe is torah and part of Matan torah"

Nonsense made up by lunatics.

Creating new mitzvos is a lav d'orayso.

Fact checker said...

simcha schorr said...
Years ago I found myself in Williamsburg by RYT tisch on Shushan Purim, a comedian from Israel was saying 'batcunes' by the tisch, he said a "light joke" on the cheshbon of the LR, RYT must of catch it! he murmured to something to his gabie, who wrote than a little note it was handed to the comedian, he when off immediate.

Was this story after he had the Stroke in 67-68 ?
or after?

ליטוואק פון בודאפעסט said...

איך האב דואכגעלערנט גאנץ רמב"ם און נישט געטראפען דער מושג פון 'ביטול צו דיין פארטיי פיהרער' אדער 'ביטול צו דער וואס דו האסט א פאר דרשות געהערט פון איהם' צו 'ביטול צו דעם וואס דו האסט זיך מבטל געווען'.
ביטע ברענגט'ס א מקור

Shloma Lorencz said...

snag
since day one Chasidim are accused as Am Aratzim by there fellow snags,but since chasidim have Bitul they swallow it,but a arrogant ignoramus who is not embarrassed to expose himself,as a simpleton is not happening daily
Chazal in Sanhedrin 110-1 say 3 halachos of a talmids obligations to his rebbe, all of the halachas are deriving from the fact that the Rebbe is like the shechina ,its brought down in all poskim till the misnagdic urech hashulchan that the rebbe has the halachos of the shechina.
Befor you holler apikoras and min, learn the basics not some deep philosophy, simple gemoras, until then please shut up

Anonymous said...

SL,

No precedent or base for Rebbe-worship, infstuation, obsession and bumper sticker Messisnasim manis.

Old Willi said...

http://m.homedepot.com/p/ProGo-Recreation-Steel-Propane-Powered-Scooter-in-Black-Green-PS3000-01/206207145?srccode=cii_35912516&cpncode=36-89457280-2&cm_mmc=CJ-_-404255-_-11210757&AID=11210757&PID=404255&SID=497032_desktop&cj=true

זלמן מלמד said...

לפב: ביטע ברענגט'ס א מקור

שאלה
מה המקום של התבטלות לצדיק, כחלק מעבודת ה’, בתורת הרב קוק?

תשובה:
הרב נוגע בשאלה זו באורות ישראל פרק ג. סעיף ג. הוא אומר הדבקות בצדיקים .....היא דבר נכבד מאד ...........אבל צריך שמירה גדולה וכו' עיין שם. ולבסוף הוא אומר אשריהם ישראל שהם דבקים בנשמת האומה*, שהיא טוב מוחלט

*Nationalist - בלע"ז

Oscar Wilde said...

"It is what you read when you don't have to, that determines what you will be when you can't help it."

Rav Pam, Bloomingburg NY said...

ספר ובו תדבק

מגודל מעלת התדבקות לצדיקים ליקוטים, אמרות, ודרכים ועצות האיך להתקרב אל צדיקי הדור

מ. הכהן בלום, 1979 -  137 pages

א ב רבי said...

! ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו

בפרשת עקב, י"א כ"ב, עה"פ, ולדבקה בו. מביא רש"י מהספרי וכי אפשר לומר כן והלא אש אוכלה הוא אלא הדבק בתלמידים ובחכמים ומעלה אני עליך כאילו נדבקת בו ע"כ

עמש"כ הרשב"א (בתשובה ח"ה סי' נ') שכך חייבה חכמתו שעל ידי תפלת חסידיו וברכותיהם יתרצה ויתרבה טובו למברכיו ומכירו טובו, עכ"ל. 

ובהיכל הברכה מהגה"ק מקאמארנא זצ"ל, (בראשית מ"ד י"ד דף רמ"ז ע"ב) כתב וז"ל מי שיש בו אהבה באמת להש"י ולבו זך ואמת, נפשו בעצמו מוליך אותו שידבק בצדיק האמת, ומי שהוא מהערב רב ולבו בל עמו והכל משפה ולחוץ, לבו מושך לזה שהוא מערב רב... ומעתה הבחירה חפשית... עכדה"ק ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו

בפרשת עקב, י"א כ"ב, עה"פ, ולדבקה בו. מביא רש"י מהספרי וכי אפשר לומר כן והלא אש אוכלה הוא אלא הדבק בתלמידים ובחכמים ומעלה אני עליך כאילו נדבקת בו ע"כ

עמש"כ הרשב"א (בתשובה ח"ה סי' נ') שכך חייבה חכמתו שעל ידי תפלת חסידיו וברכותיהם יתרצה ויתרבה טובו למברכיו ומכירו טובו, עכ"ל

ובהיכל הברכה מהגה"ק מקאמארנא זצ"ל, (בראשית מ"ד י"ד דף רמ"ז ע"ב) כתב וז"ל מי שיש בו אהבה באמת להש"י ולבו זך ואמת, נפשו בעצמו מוליך אותו שידבק בצדיק האמת, ומי שהוא מהערב רב ולבו בל עמו והכל משפה ולחוץ, לבו מושך לזה שהוא מערב רב... ומעתה הבחירה חפשית... עכדה"ק

ליטוואק פון בודאפעסט said...

Assuming rebbe means 'party leader', you may be right. The Gemorro means something other than that. The 'talmidim' of the rashab have no such obligation or reason to act so, to the ramash

הצרי אין בגלעד said...


והוי מתאבק בעפר רגליהם, והוי שותה בצמא את דבריהם

עליהם איתמר "יפתח בדורו כשמואל בדורו" ומוסיפה הברייתא שם: "ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הציבור, הריהו כאביר שבאבירים".  -ראש השנה כה, ע"ב

simcha schorr said...


tuv shin kof vof .

Mishkoltzer Litvak said...

Litvak of Budapest
"Assuming rebbe means 'party leader', you may be right."
did the Remash not say torah? did his chasidim not learn his Nigleh or chasidus????

Mishkoltzer Litvak said...

Litvak of Budapest
"The 'talmidim' of the rashab have no such obligation or reason to act so, "
you know for a fact that the Rshabs chasidim were not mekushurim and had no bitul????

מלאך מטט said...

אם בחקותי תלכו, הדא הוא דכתיב (תהלים קיט) חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך. אמר דוד: רבש"ע! בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר: למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, הדא הוא דכתיב: ואשיבה רגלי אל עדותיך. ע"כ

ולפעמים בהיפך: ויט אליה אל הדרך, במדרש: א"ר יוחנן ביקש לעבור וזימן לו הקב"ה מלאך שהוא ממונה על התאווה ''ויט אליה אל הדרך'' בעל כרחו שלא בטובתו

בריסקר חזן said...

! אנחנו לא בודקים בציציות

מאות מחו למען "בחור ישיבה" סרבן גיוס – שנעצר בבילוי באילת

http://news.walla.co.il/item/2958938

http://www.kikar.co.il/199233.html

שחיטת ב"י said...

דער ב"י ברענגט אראפ להלכה
וששאלת "איך הדרך להגיע לאמונת חכמים" התשובה אמונת חכמים תלויה באמונת החכמה! אין לנו חכמה בעולם בלתי אם יעבור דרך נשמת אדם חי.. ע"כ. וד"ל