Monday, March 14, 2016

I got my eyes checked and so should you. ~ Rabbi Zalman Teitelbaum31 comments:

פשעווארסקער said...

ירושלמי ברכות, עינא וליבא  תרי סרסורי דעבירה נינהו. והם תלוי זב"ז, "תכנת את כיסוי העיינים¿" תפן ללבם של ישראל המתפלשת בעפרים ומכוסה בכבוד המדומה, וכסות עיניים. וד"ל

Nachman Horowitz said...

I firmly believe that capturing and/or publicizing such pictures are immoral, unethical and despising. TMZ and Page Six is not something you expect neither from carriers of traditional Jewish values nor of modern self-respecting reportage.

My humble opinion

barry, cleavland said...

I would recommend as the foreign minister of satmar, that he should wear "bi-focal" lenses, will suit his "image" better.

שלמה יאנקעל החדש said...

היש"מ הסכים לאחר הפצרות חתנו האריה דבי עילעה לנסוע אל החוזה מלובלין. הוא החליט שאם ימצא תשובה לשאלה כיצד החסידים מצליחים כל ימיהם להיות בשמחה! יהפך לחסיד. משהגיע אל ה"חוזה", שאלו החוזה מדוע הוא בעצב, הרי על אף ההלכה שיש להיות מיצר ודואג על חורבן הבית, יש לקיים את "הצהלתו בפניו ואבלו בלבו", ואף החסידים שנראים שמחים אומרים תיקון חצות בבכי ובצער, ועם זאת בשמחה. דברים אלו השפיעו על היש"מ, והוא הפך לחסיד של ה"חוזה" . גם הרז"ל הפך ל"החוזה" דימינו בזעיר אנפין

? וואס פארשטייען מיר אין צדיקים

pie in the sky said...

So the rebbe wears Prada, and the rebetzin travels with Louis Vuiton, circa Rizon! I'm sure his gold boots has no "Soul" it's hollow.

David Dinkins II said...

PITS, would you know where the rebetzin mushka shopped her couture, which designers she favored, who was her "wig" setter ("hairstylists") etc. mind your own business..

pumpkin head said...

the rebbe went to an eye doctor, so what!?

Kerestirer Ruv said...

the new shloma yankel
4 times being in sunny Miami in 1 winter has a effect on your eyes.....

Pactura Observa said...

Maybe I should get my eyes checked out - because I beleive I see the Zaloiny waiting in line for the optometrist. Or maybe my eyes fool me

Keres Suppositor Services said...

"4 times being in sunny Miami"

I consider the berich moshe the authority in Miami and not Kerestier he landed there first!, The rebbe of Desh announced publicly in the name of the BM z"l that the K mikvah for woman is treif and pusel!!! so Kruv hush hush..

kosher pickle said...

po, it's your brain that determines what your eyes have seen, why not get to the source the brain.

shmulik, squirrel hill said...

The Rebbe is cornered trying to avoid the cameraman, you can see he is distributed by it. yet you gullible fools turn it around on his head like he is the Nirdofff on these stupid stunts!

Long live the rebbe!

A picture is worth a thousand "lieng" words..

Tibi Lotzi said...

David Dinkins II said...
"PITS, would you know where the rebetzin mushka shopped her couture, which designers she favored, who was her "wig" setter ("hairstylists") etc. mind your own business.."
I think she bought it by Volli Lefkowitz in his S&W Manhattan branch....
ask him....

א ב רבי said...

קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא

moderator said...

"distributed"

coorection: Disturbed.

DOW bloomberg said...

NH: "such pictures are immoral, unethical and despising"

Hey horror, you watch TMZ and read page 6 and also preach morality?

חזן וקהל said...

"The Rebbe is cornered trying to avoid the cameraman"

הושענא! מדמות וצלם ורקמה, של שתי וערב. הושענא

Nachman Horowitz said...

Not necessarily. You don't have to watch IS beheadings to know that it exists, mentions are all over.

Bnie Yoel said...

why does not zalmen lieb wear a shtriemel in the weekdays like the Yismach Moshe?
could be very possible he never heard about that Minhag....

bnei akivah said...

not bad for a bnei yoel.

Bnie Yisroel said...

Bnie Yoel and Akiva
did the Yismach Moshes shtriemel have a 3" crown or a 1" crown?

בית חולים said...

..it depends how "offensive" the shtrimel was than, it has its own algorithm of תצא עיניך

Unknown said...

I wish you wouldn't have posted these pics.
Can't the man have some privacy, like to buy glasses.

Unknown said...

שמירת עינים, לעיני העדה, וטוב עין הוא יבורך

רב זונגער said...

מס' חגיגה: הכל חייבין בראיה
חוץ מנשים העבדים וחרש שוטה וקטן ואלם וסומא וחגר וטמא וערל וזקן וחולה והרך והענוג וכו' כדרך שבא לראות כך בא ליראות

moderator said...

"Nirdofff"

correction: Rodef

Anonymous said...

In the old days of Belz, yes down that dirty muddy road, the Rabbi of the town was one with a last name kike `Rokeatch` he would travel to Lemberg for his sun glasses. his Son Rabbi Aron Rokeatch once traveled to Austria.

the big famous rebbi of bobov the doctor would make house vists. (who really cares how Twersky of new square springvalley does it.

anon y mouse said...

boychik get a grip yourself.

חז"ל אמרו, אם הראשונים כמלאכים אנו כבני אדם‚ ואם הראשונים כבני אדם אנו כחמורים

שלמה יאנקעל החדש said...

keres: "4 times being in sunny Miami in 1 winter has a effect on your eyes.."

אסתר (אשה) "קרקע" עולם היתה, וסדנא "דארעא" חד הוא

huma abedin-weiner said...

very feminine.

Bobov 99 said...

snon: "In the old days of Belz, yes down that dirty muddy road"

The new belz road is still muddy..