Monday, March 28, 2016

Rabbiner Hamburger hat ein Zuhause mit dem KOOK'nikkes gefunden

Hirshel:
It's been 14 since the physical passing of his Rebbi and mentor. Physical passing, I say, because his legacy is perpetuated by the פלג הירושלמי, to some extent.. it's Ozel gavra demistafinah minei... Hamburger the former big kanoi, pride of German Jewry going back a 1000 years, one of his henchman, participated in a Mizrachi event with professors and Misrochi rabbis. If Maran would be alive this would generate a letter in his מכתבים ומאמרים against this terrible pirtzah. I guess Hamburger prefers Ravs Kook's shitah that there will be no moshiach, R"L, that the State of Israel is redemption, rather than the Moshiach of Brooklyn Chassidim. The Yekkes were always proper and quite loyal to their regimes, no matter what his plans were for the Jews. Deep down I assume they agree with Rav Kook on that one, even if they were anti-Zionist.

19 comments:

mecina aleph, Charter School District said...

hirsh: "Rabbiner Hamburger hat ein Zuhause mit dem KOOK'nikkes gefunden"

what this means idk, although it sounds good to I mean like a kook in the zoo house, a match made in heaven no?

so I got that (maybe not) But what hirshel wants i haven't figured out yet, I'm working on it..

Chalmers said...

I think he's bemoaning the Yekkes joining with the Mizruchniks. Or something.

rivky from midwood said...

yeah like something

Moshe said...

Absolute nonsense, hamburger took a beating for quoting non religious sources even explaining himself in משיחי שקר ומתנגדיהם
this ain't a big deal.

הויךשטאפלער said...

יוסף אומץ' ( 1723 ) מאת יוסף יוזפא האן ( נוירלינגן , , ( 1637-1570 ששימש דיין בבית הדין בעיר הולדתו פרנקפורט ע " נ מיין וניהל בה את הישיבה . הוא מסר בספרו תיאור מדויק של המנהגים בקהילת פרנקפורט , אולם לא הסתפק במסגרת זו והציג תמונה של קהילה שיש בה ערנות רוחנית ומתח רוחני פנימי . במגמתו הדתית מתחבר הספר למסורת אנשי הקבלה בימי הביניים , הלא הם 'חסידי אשכנז , ' למשל באופן שבו הוא ממליץ להחמיר בקיום המצוות , או מוסר תוכנם של קטעים מ ' םפר חסידים ' מתוך אמונה תמימה . גם דרשנותו העממית השזורה בסיפורים ובמשלים רבים מזכירה את 'ספר חסידים , ' כמו גם תביעתו החוזרת ונשנית ליושר מוחלט במשא ומתן היום יומי עם אנשים , במיוחד בענייני ממון . שמץ של בעל ביתיות נינוחה ניכרת בחלקים של ספרו העוסקים בפרטי חיי היום יום . האן גאה במסורת האשכנזית ותקיף בדעתו בדבר קיום המנה

made in israel said...

טהרת אפר הפרה! וגם קטורת הסמים מטובל בדם *חילזון, בהכשר הרבנית של מדינת איזראעל, נתאפשר בקרוב על הרשת-התחתון. בשיבת ציון היינו "כחולמים"?.. מתחלת היום! ולא מחר. תוצרות ישראל

Hot tamale news:

"Temple Institute of Israel Inaugurates Registry of Biblically Eligible Kohanim To Prepare ‘Para Aduma' "

"Israel Could Grow Into A Global Cannabis Startup Superpower"

*הבעל בית הלוי אמר, שמאחר שנפסקה המסורה בדבר זיהוי החלזון, שהרי זה כמה דורות שאין אנו יודעים מהו דג החלזון,  אם כן, גם אם נצליח לשחזר ידיעה זו ע”י הוכחות טכניות מדעיות ומופתים ברורים, מכל מקום לא תוכל ידיעה זו להיכנס עוד בכלל המסורה, "ואל  לנו לפסוק בדבר לפי ידיעה מדעית בלי מסורה הלכתית". לכן אנו גם לא נחמיר וניקח את הצבע הזה בתור ‘חומרא’, כי לא עושים דברים נגד המסורת התורנית שלנו, נקודה. א"ה וגם לקטורת הסמים ואפר הפרה אין לנו שום מסורה

Yekishe Bekishe said...

He's acting exactly like a Chabad Shliach! He's following the money...

Chorev said...

Yekke
"He's acting exactly like a Chabad Shliach! He's following the money..."
his problem is not following the money, but he ca not be inconsistent, being the ultimate charadie zealot, by slandering other frun Jews and then go to Mizrachi....

Palachiger Magyar said...

Made in Israel
"ואל לנו לפסוק בדבר לפי ידיעה מדעית בלי מסורה הלכתית"."
does the Brisker derech Halimud have a mesorah, does the brisker derech of ignoring shulchan urech have a Mesorah...did the Marcheses not accuse brisk of alchemiya

Say it ain't so Hirshel said...

It was an event related to the mesorah of German Jewry, he was invited, so he went. Where was there discussion of Mizrachi ideology there? Not that I recall seeing.

Of course with Lubavitchers like you Hirshel, you are so fixated on getting revenge against someone you feel didn't go along with your late Rebbe's program, that you twist things out of shape, in order to find something to attack. Lubavitchers are busy with Reform and Conservative, and worse, that is okay, but this isn't?


Sad, especially for a group that claims to specialize in loving every Jew, who goes around flattering all kinds of avaryanim.

Tevya said...

no wonder they named you "Palachiger Magyar" whom do you talking about.. questioning the Beth Halevi on anything! Palachiger indeed.

David Dinkins II said...

"Sad, especially for a group that claims to specialize in loving every Jew, who goes around flattering all kinds of avaryanim."

I heard it in a public speech given by one of their renowned reverends, that the sole ingredient we ask from a newcomer is to agree that the "rebbe" will save you, believe in it and all will follow, thats the "hidden" core that governance them. a modern concept of..
ואידך זוך גמור. רח"ל

Facts said...

"It's been 14 since the physical passing of his Rebbi and mentor."

R. Hamburger שליט"א did not learn in Ponevezh.

I guess your correspondent is thinking of his sefer משיחי השקר ומתנגדיהם. There are chapters there about specific false messiahs by name from many centuries in the past, up to the modern era - but there is no such chapter on the Lubavitcher Rebbe. So what bothered the Lubavitchers? Shouldn't they be makir tov that there was no such chapter on the Rebbe included?

FYI said...

"participated in a Mizrachi event with professors and Misrochi rabbis."

Is the Chasidic speaker R. Chechik with long curled peiyes and flat hat, a Mizrachi Rabbi in your book too?

The event was by מכון שלמה אומן and ישיבת שעלבים, mosdos of Yekke roots. Shaalvim was a kibbutz affiliated with PAI (Poalei Agudas Yisroel) by the way, at its founding, not Mizrachi.

de facto said...

facts:

Banging your head against a wall burns 150 calories 
an hour.

Human saliva has a boiling point three times that of regular water.

If you lift a kangaroo’s tail off the ground it can’t hop.

A sheep, a duck and a rooster were the first passengers in a hot air balloon

Mr. Makalov said...

"Say it ain't so Hirshel said...
It was an event related to the mesorah of German Jewry, he was invited, so he went. Where was there discussion of Mizrachi ideology there? Not that I recall seeing."
why did Maran write a letter agains RJBS of Boston? because he was eating Rav Landaus Hashgoche???? or because he was pro the Grieniman family? or because of his political affiliation?????

Mr. Makalov said...

FYI
"The event was by מכון שלמה אומן and ישיבת שעלבים, mosdos of Yekke roots. Shaalvim was a kibbutz affiliated with PAI (Poalei Agudas Yisroel) by the way, at its founding, not Mizrachi."
FYI
by the deep bnie berak hate mongers, PAI is worse then Mizrachi....

ליטוואק פון בודאפעסט said...

Mr Makalov, actually he explains why in his letter. Nothing to do with affiliation, just with the nonsense known as פיהר דרשות
Pretty simple if you think about it.

עמך יוד said...

שריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים, יתום לא ישפֹּטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם. -ישעיהו א, כג

אין קול ענות גבורה ואין קול ענות חלושה קול ענות אנכי שמע

"אין קול ענות גבורה" - אין קול הזה נראה קול עניית גבורים הצועקים נצחון ולא קול חלשים שצועקים וי או ניסה

רש"י: "קול ענות" - קול חרופין וגדופין המענין את נפש שומען כשנאמרין לו