Wednesday, November 19, 2008

ואני אנה אני באI'll admit this is a strange story, but hey, I need conversation pieces and this fits the bill...

דברים מדהימים נשמעו מפי הרה"צ ר' יורם אברג'ל, בשיעורו הקבוע מידי יום שישי בשעה 8:00, בכולל הגדול "קול רינה" בעיר נתיבות. עשרות אברכים שומעים מידי יום שישי את השיעור העמוק של הגר"י אברג'ל, העוסק בנושאים רבים. הגר"י מדבר בשטף בבקיאות עצומה, ומזכיר עשרות מקורות כהרף עין. לעיתים קרובות השומעים לא מצליחים 'להחזיק ראש' לאורך כל השיעור המעמיק.

למרות שהגר"י אברג'ל אינו מחסידי חב"ד, הוא מקורב לחב"ד ומלמד כל יום שיעור ב'תניא', לאחר תפילת שחרית. יחסו לחב"ד ולחסידות בכלל הוא חם, והוא מדבר תמיד בשבח החסידות, למרות שהוא לא נוהג במנהגי חב"ד. גם הספר "ליקוטי מוהר"ן" מוזכר בשיעוריו פעמים רבות, למרות שהוא אינו בעד הנסיעה לאומן בראש השנה. לחסיד ברסלב אחד הוא אמר "אני חסיד של רבי נחמן יותר ממך, ואני אומר לך שיותר חשוב להיות עם האשה והילדים בראש השנה". פעמים רבות אמר הגר"י אברג'ל דברים מדהימים ומפליאים במהלך שיעורו, אך הפעם דומה שזהו הדבר המפליא ביותר. רוח הקודש של הגר"י אברג'ל היא מן המפורסמות, וחסידיו הרבים יכולים לספר על כך סיפורים רבים שבדידם הוה עובדה. לרגל היארצייט של הגרא"מ שך זצ"ל, שחל ביום שישי האחרון, אמר הגר"י אברג'ל בסוף שיעורו קטע מ'אבי עזרי', חיבורו הגדול של הגרא"מ ש"ך על הרמב"ם, וביאר אותו באר היטב. לאחר מכן הוא דיבר על גדלותו וצדקותו של הרב שך, וסיפר על עמלו בתורה לאורך שנים רבות, מה שהביא אותו להיות גדול הדור וראש ישיבת פוניבז' (של אז).

וכאן בא הקטע המדהים. הגר"י אמר כי לאור התנגדותו של הגרא"מ שך לחב"ד, ומלחמתו ברבי מליובאוויטש, לא זכה הגרא"מ שך להיכנס לגן עדן, למרות שכמובן זכה בדין והיה צדיק גמור, וכוונתו היתה טהורה ולשם שמים. הגרא"מ שך נותר נבוך מחוץ לגן עדן, כולו מלא צער. לאחר מכן יצא אליו הרבי מליובאוויטש ופגש בו, ושאל אותו "מדוע אתה בחוץ"? (סיפורים מעין אלה הובאו גם בגמרא). הרב שך אמר לו "לא ידעתי עד כמה אתה חשוב בשמים, לו הייתי יודע לא הייתי מתנגד כל כך". הם דיברו ביניהם עוד והרבי מליובאוויטש אמר לו "לא יתכן שהרב ישאר בחוץ". הוא משך אותו והכניס אותו בעצמו לגן עדן, עד כאן דברי הגר"י אברג'ל. ת"ח חשוב ממשתתפי השיעור מסר לנו את הדברים המדהימים ששמע במו אזניו, כשתהיה לנו האפשרות להביא את ההקלטה של דברי השיעור, נפרסם אותה כאן כמובן. הגר"י אברג'ל הוסיף ואמר כי כל מי שמשאיר בעולם הזה בן המתנגד לחסידות, סובל צער רב בשמים.


הרב אברג'ל


א שיינע מעשה

56 comments:

Anonymous said...

How can this story be true, its too much to believe.Its just some story concocted by a Sefardi Mekubel-Maggid, How can Anash evn consider this story accurate.
After all according to Chabad R. Schach is Oso HaIsh who is "comfortably" eschanced in Gehinom ?
According to this only a gate separates him from the Rebbe . A real Hafleh vepele after all the years of his ranting and learning nigla and not studying Chasidius , he still made it to the gate.
It just can not be true !

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

אבער דאך
ער האט געלערענט תורה בהתמדה אזוי פיל יאר
און געבויט תורה, אפילו פאר די פרייע
עפעס א זכות האט ער

Anonymous said...

Dream away, Tzig!

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

You must all admit that it's a nice compromise. No burning in h-ll or things like that, and a nice Ahavas Yisroel to boot. Nobody really gets hurt or embarrassed.

Josh said...

This tells us much more about the imagination of the esteemed Rabbi and his people than it does about the Rebbe, חב"ד or שך. It is cute to see an overactive imagination meet the desire to minimize the מחלוקתים and give kavod to all the different politicians.

Anonymous said...

I heard the exact opposite.

The Rebbe could not get into Gan Eden because of his burning hatred toward those who did not learn Chassidus. Rav Shach noticed this and left his thrown from Gan Eden to bring him in. Look, the Rebbe did not build Torah, nor was he amal in Torah--but at least he had Chassidus!

Isn't that a beautiful story? Its just tugs your heart, does it not?

The lunatic who conrtived this maaseh should be burned by the stake. Those who believe him should be used as the wood.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

a testy character this Yonah...

Anonymous said...

>>It just can not be true !

It is, but, according to the way I heard it, they are in the exact opposite sides--the rebbe is (DELETED), and Rav Shach is in Gan Eden.

All this beautiful ahavas yisroel--again thanks to Chabad and the message of Yiddishkeit the Rebbe so lovingly taught his people.

Me? A Testy Character? Chas ve sholom!!! I am merely saying over the facts that someone no one ever heard of (who has ruach hakodesh, k'yduah) said about what happened in shomayim! This is a moving story about ahavas yisroel!

Anonymous said...

I am sorry, Tzigeleh, but you have to delete the same remark made about the Nosi Hador, Rav Shach, by schneur. Be fair and delete both or put my comment (made al pi ruach hakodesh by the great mekubal Rav Elyakum Slavanitzky of Tzefas just a few days ago.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

Schneur was being facetious, you were not.

Anonymous said...

Rav Elyakum Slavanitzky of Tzefas added that those who make facetious comments about the Nosi Hador, Rav Shach, are causing the Rebbe great tzar in shomayim. It was a really moving speech--full of impassioned ahavas yisroel. You should have been there!

Josh said...

I heard a different version of the story as well:
It is basically the same, but this time the Spinker Rebbe comes off his kisei hakavod to greet Shalom Rubashkin into jail.

Anonymous said...

Whether it was facetious or not (I don't know how you can read his mind), its still a despicable comment. The fact you only moderate mine says a lot about your integrity, my friend. According to the Gaon and Mekubal, Rav Slavinitzky, zol ehr zein gezunt uhn shtark, this is causing the Rebbe great pain in shomayim.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

Reb Schneur is the elder statesman of this blog, a Jimmy Cater of Circus Tent, if you will. He gets certain privileges with time and age. Come by and comment more often and we might consider the same privileges for you...

Anonymous said...

So far Tzig allowed a comment where Rav Shach was referred to as being more hateful to Jews than Hitler and as oso haish, but my cute little facetious comment was not allowed in!

I think after Rav Shach helped the rebbe find himself in Gan Eden (after all, he has SOME zechus for learning "chassidus"), they all made a l'chaim and danced the Karahoid.

Anonymous said...

The same goes for Albert (The Nosi Hador is worse than Hitler), right?

Anonymous said...

I am sure you know politics well enough to see why Jimmy Carter is not a flattering comparison . . ., btw.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

I do. a playful jibe at Schneur.

Anonymous said...

This so called Rav is a charlatan. He ought to be ashamed of himself, even if he is given such political speeches for the sake of peace--its still demonstrates a profoundly diseased mind, heart, and soul. I don't see how it is possible for a person who talks like this to actually (mamesh) wear kosher tefillen.

Anonymous said...

א טיפש פין די עשרת הדברות, נישט אזא גיטע חלום וי די קלוינברגר...פארשטייציך

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

וואס איז די מעשה מיט די קלויזנבורגער?

Anonymous said...

Chanyak,

This mad is a straight out charlatan; he has absolutely no cheskas kashrus. Hirschel, why are you even quoting this stupid fop?

Anonymous said...

Yonah said:

"thrown from Gan Eden "

well said

Arthur said...

"Anonymous said...

The same goes for Albert (The Nosi Hador is worse than Hitler), right?"
Can't you read dumfkop? The name is Arthur not Albert.Give credit where credit is due.

Arthur said...

Tzig you said
"I'll admit this is a strange story, but hey, I need conversation pieces and this fits the bill..."
First "Chaim Grade" and now this?
Your really scraping the bottom of the barrel.
I just sent you the copy of a letter that is "a conversation piece and fits the bill".
Did you even read it?

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

I did, and I posted it where it BELONGS.

HERE!

Arthur said...

Pardon me that should have been "dumkopf".Sorry.

Arthur said...

Tzig you said "I posted it where it BELONGS."
Whats with the upper case letters?
Host du zich tzushlogen mit dein rebbitzin?
I wasn't referring to to the Rubashkin issue.I was talking about the letter YB"S Z"L sent to MDR Z"L.Ru zich up ah bissel you must be working to hard.

Anonymous said...

So who is the dumkompf, now Albert. . .

Anonymous said...

Big deal, the Rebbe said worse about the Chazon Ish and RAK.

These naarishe stories are nothing new, they said the same stupid about the Gr"a and him being given a choice about learning chasidus or going to gehenom, and he chose gehenom. Naarishe stories about talmidie chachamim being deficient for not learn chasidus, are a 200 year mesora. What happened to all everyone who lived before the beshet? Are they also me achori hapargud?

Do you think R Yaakov Emdem or R Yonason were held back from Gan Eden? RYE said much worse about RYE, than R Shach said about the Great Nasi Hador.

Anonymous said...

This peice of filth suggested that Rav Shach could not go into Gan Eden because he did not recognize the greatness of the Rebbe, that he was against him.

That's even worse.

Anonymous said...

Typical crazy sefardishe chabadnick.

I'd love to hear this big lamadam's shiur Avi Ezri, it's probably funnier than this story.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

Arthur

Didn't I post it?

Anonymous said...

בעל החלומות

Am I too going to hell for calling a spade a spade?

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

hell? no. just outside heaven.

Anonymous said...

Listen retard. What a dumb way to give yourself credibility. This story is childish and dreamy.

Rav Schach don't need no Lubav Rebbe to help him, thank you very much.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

Now that you put it THAT way...

OK, I give up.

Anonymous said...

ר' יורם אברג'ל is the בעל החלומות

Anonymous said...

HT said "You must all admit that it's a nice compromise. No burning in h-ll or things like that, and a nice Ahavas Yisroel to boot. Nobody really gets hurt or embarrassed"

Thats the sickest part of about the whole story. the compromising. Anyone who new Rav Schach knows that he would rather not go to gan eidin than to have to face the face of Falshkite.

Anonymous said...

Not to mention more than Rav Shach gadlus in Torah, was his ahavas yisroel.

Anonymous said...

>Not to mention more than Rav Shach gadlus in Torah, was his ahavas yisroel

that says a lot about his Gadlus B'Torah...

Anonymous said...

Tzig, when will you realize that it's the same jerk vos hot zich ingantzen oisgeshprait iber dain blog? his albert-arthur mistake gives him away.

maila you had 15 מסנגדים posting, I could understand you want action; uber one lunatic?!

please explain yourself.

Arthur said...

"Tzig, when will you realize that it's the same jerk vos hot zich ingantzen oisgeshprait iber dain blog? his albert-arthur mistake gives him away."
That's your mistake.You most be new to the blog.I never made the "mistake" you attribute to me.

Anonymous said...

Hirshel,

With Yud Tes Kislev approaching, I think it would be appropiate to post the words of the Alter Rebbe himself and his description of the Misnagdim of his day. I refer to his written statements that were discovered a few years ago. Would go a long way to expose what Der Lita (Ve'Hagalil) was really all about.

Anonymous said...

the maase of the klizenberger supposedly was that when he deid he met the rebbe outside gan eden cuz he refused to go in till moshiach comes and the kloizenberger said he will wait with him till they have a 3rd to form a beis din up there.....lalalaaa

Anonymous said...

It also appears that "Yonah" dubs himself as "anonymous" at times, to save face or the like..

Yonah, if you're going at it ALREADY, go all the way!

Arthur said...

"Big deal, the Rebbe said worse about the Chazon Ish and RAK."
Can you please give me the exact words that the Rebbe used against The Chazon Ish? Every time someone writes about the alleged statement by the Rebbe against the Chazon Ish I've asked for the exact quote all I get is "everyone Knows it" or it's around on the internet" or some other inane statement.
And what RAK said about the Rebbe RAYT"Z is borsht? Every Chabad basher say's its true and their proud of it.

Anonymous said...

>>Now that you put it THAT way...

>>OK, I give up.

Tzig, pretending that there is any substance to what this worthless sfardishe boor said taints any credibility you have left.

YECHI YONAH!!!

Anonymous said...

a story about R Shach in gan eiden posted on erev shabbos of kinnus hashluchim!!!! הפעם הגזמת

Anonymous said...

tzig, please do not edit my comments. if you do not like what I wrote, just don't publish it...

Anonymous said...

I wrote: "Tzig, when will you realize that it's the same jerk vos hot zich ingantzen oisgeshprait iber dain blog? his albert-arthur mistake gives him away."

Arthur wrote: "That's your mistake.You most be new to the blog.I never made the "mistake" you attribute to me."

No, no & no!!

I wasn't referring to you at all!

I was referring to your nemesis (who insists everywhere on referring to you as "Albert") who ruins every discussion with his disgusting rants!

It's virtually become two parallel blogs: the sometimes inspiring, mostly intelligent posts section; and the shameful, disgusting, revolting comments section which has been hijacked by one Mishuggene who's willing to write whatever it takes to be disgusting, Hakol l'fi ha'inyan.

Tzig always claims he can't crack down and send (many) readers away; that's why I pointed out that almost all of the outrageous comments bear great similarity: references back to earlier comments, similar references, and similar mistakes.

This all points to the incontrovertible conclusion: cracking down on the one lunatic who's been trolling on this blog will bring some long awaited fresh air, and allow readers to read in peace without having to cringe, or even simply be exposed to such talk which is poel a chalishus l'chol dovor shebikdusha.

please comment, Tzig.

Milhouse said...

I have no idea who this R Abergil is, but one can't rule out the possibility. Schneur cynically asks how it could be, and logically his question is correct; it wouldn't seem possible that that fellow should have been found so innocent. And yet, we have no way of knowing what happens over there, or by what standards they judge; indeed we hope and pray that the standards are lenient enough to let us through, so how can we rule out the possibility that they may have looked kindly on him too? Olam hafuch.

What is not possible is the made-up story by a made-up rabbi that "Yonah" put forward. The cases are not equivalent, and not only because this R Abergil actually exists and actually has some sort of reputation (at least I assume so), while Yonah's "Slavanitzky" doesn't exist and never told such a story. They're mainly not equivalent because while it's possible for the BD Shel Maalah to have such chesed as to overlook the subject's failings, it is not possible for the Rebbe, who had no such failings, to have been excluded from Gan Eden. Ur'isem bein tzadik... to someone who was not a tzadik.

Anonymous said...

milhouse,

Reasonable minds can disagree if the Rebbe was without such failings. For that reason, the great mekubal and gaon, Rav Slavinitzky, who, al pi ruach hakodesh, revealed what happened upstairs is just as plausible as the slovenly boor who made up the story which is the subject of the Tzig's post.

Now I understand that you may regard what I am writing as kefirah, but it as every much a bit of kefirah to suggest the story suggested by the fool and charlatan Tzig quoted, too.

btw, "Yonah" is an actual Rabbi, btw. I would venture that he is at least as knowledgable as the decrebit piece of excrement quoted on the post. There is no reason he should be treated with any less reverence.

Hirshel Tzig - הירשל ציג said...

1) your name is NOT schneur Z.

2) why am I a charlatan? do I claim to be some kind of miracle worker?

3) you've never heard of HaRav Abergel, so to call him "excrement" like you do is a testament to your despicable character. Shame on you!

Anonymous said...

Please write the story of the Klausenberger correctly. On Shabbos morning 9 Tammuz, 6754, the Machnovker Rebbe came to shul in Bnei Brak and told his people that the previous night he had a dream. The Rebbe was standing outside the gates of Gan Eden and refused to enter until they will promise him to bring Moshiach immediately. This standoff continued until it was decided to bring someone from this world to rule on it. When he came to shul that Shabbos morning, he heard that the Klausenberger was niftar friday night.

Anonymous said...

...you've never heard of HaRav Abergel, so to call him "excrement" like you do is a testament to your despicable
character. Shame on you!

I have never called you a charlatan--I referred to the excrement as a charlatan.

Second, if Rav Shach is worse than Hitler or oso haish, what is wrong with calling a liar a piece of excrement. Either adapt consistent standards, or appreciate that charlatans will be condemned in the harshest of terms--especially when they proclaim the nonsense which makes up the substance of your post.

Finally, you name is not tzig, is it?